Uvod u programiranje

Maja Čić


for petlja

Svaka for petlja je slična while petlji i ne donosi nove sposobnosti programskom jeziku, ali je za neke namjene prikladnija od odgovarajuće while petlje.

Uobičajena while petlje ima oblik:

      inicijalizacija
      while ( uvjet nastavljanja ) {
        izrazi
        promjena vrijednosti
      }

Na primjer, promotrimo sljedeću while petlju:

      godine = 0; 			 // inicijalizacija
      while ( godine < 5 ) {  	  	 // uvjet nastavljanja
      
        kamata = glavnica * postotak;  //
        glavnica += kamata;     	 // izvrši tri izraza
        System.out.println(glavnica);  //
        
        godine++;  			// promjena vrijednosti
      }

Ova petlja se može zamijeniti sljedećom for petljom:

      for ( godine = 0; godine < 5; godine++ ) {
        kamata = glavnica * postotak;
        glavnica += kamata;
        System.out.println(glavnica);
      }

Inicijalizacija, uvjet nastavljanja i promjena vrijednosti su objedinjeni u prvoj liniji for petlje. Na ovaj način su svi činitelji for petlje na jednom mjestu što olakšava čitanje i razumijevanje. For i izvorna while petlja izvršavaju se jednako.

For petlja ima oblik:

      for (inicijalizacija; uvjet nastavljanja; promjena vrijednosti )
        izraz

ili korištenjem blokova:

      for (inicijalizacija; uvjet nastavljanja; promjena vrijednosti) {
        izrazi
      }

Uvjet nastavljanja mora biti logički izraz, dok inicijalizacija i promjena vrijednosti mogu biti bilo kakvi izrazi.

Primjer dvije verzije programa za ispis parnih brojeva između 2 i 20:

      for (N = 1; N <= 10; N++) {       
      	System.out.println( 2*N );        
      }
      
      for (N = 2; N <= 20; N = N + 2) {
      	System.out.println( N );
      }

[ prethodna stranica | Početak | sljedeća stranica ]