Uvod u programiranje

Maja Čić


Uvod


Građa računala:


Strojni jezik sastoji se od vrlo jednostavnih naredbi koje CPU računala može izravno izvršavati.
Unatoč tome, skoro svi programi su pisani u višim programskim jezicima kao što su Java, Pascal, ili C++. Program pisan u višem jeziku ne može biti izvršen izravno na računalu.
Takav program je potrebno prvo prevesti u strojni jezik.

Tu pretvorbu obavlja zasebni program zvan kompiler (compiler). Kompiler prevodi program iz višeg jezika u strojni program koji se može izvršiti na računalu. Nakon što je program jednom preveden, program u strojnom jeziku se može izvršiti neograničen broj puta, ali, naravno, samo na jednoj vrsti računala (jer svaka vrsta računala ima zasebni strojni jezik). Da bi program bio izvršen na drukčijem računalu potrebno ga je ponovno prevesti, koristeći drukčiji kompiler, u prikladan strojni jezik.

Postoji alternativa kompiliranju programa pisanih u višem jeziku. Umjesto korištenja kompilera, koji odjednom prevodi čitav program, moguće je koristiti interpreter, koji prevodi naredbu po naredbu prema potrebi. Interpreter je program koji se ponaša kao CPU s nekom vrstom dobavi-i-izvrši ciklusa. Da bi izvršio program, interpreter radi u petlji u kojoj uzastopno čita naredbe iz programa, odlučuje što je potrebno za izvršavanje te naredbe, i onda izvršava potrebne strojne naredbe.

Jedna od primjena interpretera je izvršavanje viših programskih jezika. Ipak, interpreteri imaju i drugu namjenu: omogućuju izvršavanje strojnog programa pisanog za jednu vrstu računala na sasvim različitom računalu. Izvršavanje kompiliranih programa je zapravo brže od izvršavanja interpretiranih programa.


[ Početak | sljedeća stranica ]