Darko Stipaničev

Prof.dr.sc. Darko Stipaničev

Sveučilišni profesor
Predstojnik Katedre za modeliranje i inteligentne računalne sustave.
Voditelj Centra za istraživanje požara otvorenih prostora.
Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske - Odjel za sustave i kibernetiku

Katedre za modeliranje i inteligentne računalne sustave FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU (FESB)
R.Boškovića 32, 21000 SPLIT, HRVATSKA

darko.stipanicev@fesb.hr

+385(91)4305 643


Poveznice

Službene stranice FESB-a

CROSBI (referentna hrvatska znanstvena bibliografija)

GOOGLE SCOOLAR

DETALJNA LISTA RADOVA

KRATKA LISTA RADOVA

ORCID ID: 0000-0001-5932-2096

WoS - Web of Science

Web prikazi koje održavamo

laris.fesb.hr

cipop.fesb.hr

ai.fesb.hr

vatra.fesb.hr

wildfire.fesb.hr


Jezici

Hrvatski

Engleski

Talijanski

Slovenski

Srpski

MakedonskiProfesionalno iskustvo

Industrija

Elelektrotehnički institut "R.Končar" , Zagreb 1977-1980.
1977 - 1980

Istraživač u području elektromagnetske kompatibilnosti (EMC)


Sveučilište

Fakultet elektrotehniuke, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu
1981 - 1987

Znanstveni asistent FESB Sveučilište u Splitu.

1987 - 1992

Docent FESB Sveučilište u Splitu.

1992 - 1997

Izvanredni profesor FESB Sveučilište u Splitu.

1997 - 2002

Redoviti profesor FESB Sveučilište u Splitu.

2002 - danas

Redoviti profesor u trajnom zvanju FESB Sveučilište u Splitu.


Upravljačke dužnosti
1993 - 1997

Predstojnik Zavoda za elektroniku FESB-a 1993 -1997 (u to vrijeme 40 zaposlenih - 1 dr.sc.)

1991 - 2002

Šef Laboratorija za robotiku i inteligentne sustave (i njegov osnivač)

1997 - 2023

Predstojnik Katedre za modeliranje i inteligentne računalne sustave.

2010 - danas

Voditelj Centra za istraživanje požara otvorenih prostora.


Obrazovanje

1977

dipl.ing.elektrotehnike - smjer radiokomunikacije - ETF - Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - za uspjeh na studiju dobivena brončana plaketa "Josip Lončar"

1980

mr.sc. - magistarski rad "Analiza mogućnosti predviđanja stupnja postignute elektromagnetske kompatibilnosti - ETF - Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mantor Prof.dr.sc.Ervin Zentner) - za rad dobivena srebrna plaketa "Josip Lončar"

1987

dr.sc. - disertacija "Neizrazitoi invarijantno vođenje" ETF - Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: Prof.dr.sc. Juraj Božičević)Nastava

University of Zagreb
1979 - 1980

Honorarni asistent Sveučilišta u Zagrebu. Vodi laboratorijske vježbe iz elektromagnetske kompatibilnosti.

1981 - 1987

Znanstveni asistent FESB Sveučilište u Splitu. Laboratorijske i auditorne vježbe iz kolegija "Analiza i sinteza linearnih regulacijskih sustava", "Automatsko vođenje za stojarstvo" i "Analogna i hibridna računala"

1987 - 1992

Docent FESB Sveučilište u Splitu.. Predaje na diplomskom studiju različite kolegije iz automatskog vođenja "Analiza i sinteza linearnih regulacijskih sustava", "Vođenje procesa ", "Diskretni regulacijski sustavi", "Automatsko vođenje plovila i vozila" and "Optimizacija i operacijska istraživanja" a na poslijediplomskom studiju kolegije "Umjetna inteligencija i ekspertni sustavi ", "Inteligentno vođenje" i "Digitalna obrada i analiza slike".

1992 - 1997

Izvanredni profesor FESB Sveučilište u Splitu. Slični kolegiji kao gore.

1997 - 2002

Redoviti profesor FESB Sveučilište u Splitu. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju kolegije iz područja Automatike (Digitalno vođenje, Modeliranje i vođenje procesa, Modeliranje i vođenje plovila i vozila), Inteligentnih tehnologija (Umjetna inteligencija, Računska inteligencija (FNG sustavi), Digitalna obrada i analiza slike), a pionirski je uveo 2000. g. kolegij Internet u inženjerstvu, koji 2002.g. mijenja naziv u Programiranje za Internet kako se zadržao do danas. - Više u detaljnoj listi referenci.

2002 - danas

Redoviti profesor u trajnom zvanju FESB Sveučilište u Splitu . Isto kao iznad - Detaljna lista kolegija


Udžbenici:
- Lj.Pilić, D.Stipaničev, Z.Milas, Hidroenergetska i aeroenergetska postrojenja, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
- D.Stipaničev, J.Marasović, Digitalno vođenje on-line, on-line (Web) udžbenik, MZT – Informatički projekt, 2004. http://laris.fesb.hr/digitalno_vodjenje
- M.Štula, D.Stipaničev, Programiranje za Internet, Udžbenik Sveučilišta u Splitu, FESB, 2019. Interna skripta.
- D.Stipaničev, Lj.Šerić, M.Braović , Uvod u umjetnu inteligenciju , Udžbenik Sveučilišta u Splitu, FESB, 2021. - ISBN 978-953-290-108-5 >> Web stranice https://ai.fesb.hr


Znanstvena istraživanja

Dosadašnja istraživanja uglavnom pripadaju područjima:

- elektromagnetska kompatibilnost uređaja energetske elekronike;
- robotika i robotizacija, posebno u ovkiru brodogradnje i pomorske tehnologije,
- automatsko vođenje složenih sustava s naglaskom na nestandardne metode temeljene na principima inižinjerstva znanja (knowledge engineering) i računalne inteligencije (computational intelligence), prije svega na teoriji neizrazitih skupova (fuzzy set theory),
- modeliranje i simuliranje složenih sustava postupcima umjetne inteligencije (artificial intelligence) metodama kvalitativne analize i kvalitativnog zaključivanja,
- digitalna obrada i analiza slike, te njena primjena u različitim područjima,
- napredne Internet tehnologije, posebno tehnologija ugradbenih mrežnih poslužitelja i njihova primjena u nadzoru i vođenju dislociranih i distribuiranih sustava.
- poslijednjih par godina posebno intenzivno radi na problematici vezanoj uz šumske požare temeljenom na istraživanjima vezanim uz gore navedena područja i to posebno uz modeliranje i simuliranje složenih sustava postupcima računalne inteligencije, digitalna obrada i analiza slike i primjenu naprednih Internet tehnologija.

Kronološki izbori u znanstvena zvanja i vrsta znanstvenih istraživanja su slijedeći:.

1977 - 1979

Istraživač - Elektrotehnički institut "R.Končar" Zagreb..Razvoj i konstrukcija linijskih filtera za smanjivanje komutacijskih propada i eliminaciju RF smetnji uređaja energetske elektronike. Mjerenje mrežnih i RF smetnji različitih uređaja.

1979 - 1980

Viši istraživač - Elektrotehnički institut "R.Končar" Zagreb.. Proračun izobličenja mreže uzrokovane radom uređaja energetske elektronike. Projektiranje i konstrukcij filtera velikih linijskih struja (do 630 A).

1981 - 1986

Znanstveni asistent Ministarstvo znanosti RH. edam projekata: jedan iz područja EMC-a, 4 iz Automatskog vođenja složenih sustava i 2 iz područja Automatskog vođenja vjetrogeneratora.

1987 - 1991

Znanstveni suradnik Ministarstvo znanosti RH. Dva projekta:
- Zadatak 1.04.12.03.24. SIZ-znanosti RH "Industrijski robotii nove metode vođenja u brodogradđevnoj industriji i pomorskoj tehnologiji", 1987-1990.
- Projekt 8/4 SIZ-znanosti RH "Korištenje energije vjetra, 1984-1990.

1992 - 1997

Znanstveni savjetnik Ministarstvo znanosti RH. Dva projekta:
- Projekt 2-06-205 ISPOPOP - Inteligentni sustav za prikupljanje i obradu podataka o podmorju, Ugovor s MZT RH (1991-1996)
- Projekt 023022 - VOSIM - Vođenje složenog sustava inteligentnim metodama, Ugovor s MZT RH (1996-2000)
Projekti su uključivali senzorno upravljanje inteligentnom daljinski upravljanom bespilotnom podmornicom za praćenje interpretacije istraživanja i prezentaciju informacija o podmorskom okolišu. Poseban interes bio je za primjenu teorije neizrazitih skupova i teorija kvalitativnog modeliranja. Bio je i autor studije "Stručni sustav za upravcljanje vjetroelektranama".

1997 - danas

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, grana Automatika). Vodio je 5 projekata:
- Projekt 023008 - Inteligentni agenti u modeliranju i vođenju kompleksnih sustava, Ugovor s MZT RH (2002 - 2006 )
- Tehnologijski projekt TP-01/0023-02 NADZOR I VOĐENJE PROSTORNO UDALJENIM SUSTAVIMA UGRADBENIM MREŽNIM POSLUŽITELJIMA, Ugovor s MZT RH (2001-2003)
- Tehnologijski projekt TP 03/0023-09 SUSTAV ZA RANU DETEKCIJU POŽARA KORIŠTENJEM KAMERA U VIDLJIVOM DIJELU SPEKTRA Ugovor s MZOŠ RH (2004 - 2006)
- Voditelj izrade studije "Integralni model protupožarne zaštite Splitsko - dalmatinske županije" za Splitsko - dalmatinsku županiju , 2003 - 2004. (studija predana 1.07.2004. 240 stranica)
- Voditelj izrade projekta "Projekt integralnog informacijskog sustava zaštite od šumskih požara na području Splitsko - dalmatinske županije", za Splitsko - dalmatinsku županiju , 2005 - 2006. (projekt predana 1.09.2006. 231 stranica)

2006 - danas

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, grana Umjetna inteligencija). Vodio i sudjelovao u 8 projekata:
- 023-0232005-2003 - AgISEco - Agentski orijentirani inteligentni sustav nadzora i zaštite okoliša, Ugovor s MZT RH (2006 - 2012) (voditelj projekta)
- iORVO - Inteligentni opserveri u realnom i virtualnom okruženju Sveučilišni znanstveni Projekt financiran od MZT RH (2013 - 2015) (voditelj projekta)
- ViO - Vidom temeljeni inteligentni opserveri Sveučilišni znanstveni Projekt financiran od MZT RH (2016 -) (voditelj projekta)
- IPA Adriatic HOLISTIC Project (IPA_ADRIATIC_0001_HOLISTIC / SER / 6-2014 (2014-2016)) (Key Expert)
- Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS) - KK.01.2.1.02.0127 - projekt Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave (ACROSS), (2017.-2022.), Nacionalne zaklade za znanost (NZZ), koordinator na FESB-u za kognitivni vid)
- CAAT (Eng. Coastal Autopurification Assessment Technology) Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda, Ulaganje u Znanost i inovacije - KK.01.1.1.04.0064 (20.12.2019. – 20.12.2022). Financijska vrijednost projekta: 7.156.744,99 kn Istraživač na projektu: prof.dr.sc. Darko Stipaničev (FESB Split), Voditelj projekta: prof.dr.sc. Roko Andričević (GF Split)
-H2020 - FirEURisk – Developing a holistic, risk - wise strategy for European wildfire Management – (1.4.2021. – 31.12.2025.) – vrijednost 10.271.044,00 EUR– FESB 180.000 EUR - koordinator za FESB – voditelj projekta (prof. Domingos Viegas, ADAI, Portugal)
- IRI2 - Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova – KK.01.2.1.02.0127 – (17.02.2020.-17.08.2023.) (2021. – 2023.) – vrijednost 3.385.974,56 kn - su-voditelj dijela vezanog uz automatizaciju jedrenja


Trenutni znanstveni interes uključuje:

- Razvoj i primjenu jednostavnog osjetila vida nazvanog "fuzzy eye" inspiriranog kompaudnim okom insekta
- Senzorske mreže (Sensors Networks) i osmatračke mreže (Observer networks) i njihova primjena u nadzoru i zaštiti okoliša (Intelligent Self-protecting Environment). Pri tome posebna pažnja je u istraživanjima vezanim uz primjena tehnologije ugradbenih mrežnih poslužitelja (NEST - Network Embeded Technology) u nadzoru i vođenju, posebno u mjerenju meteoroloških parametara i procesnih parametara dislociranih sustava (on-line mini metorološke stanice)
- Neizrazite kognitivne mape (Fuzzy Cognitive Maps) i nihova primjena u modeliranju kompleksnih sustava
- Napredni postupci analize i razumjevanja digitalne slike (Advanced Digital Image Analysis and Recognition) i njihova primjena u nadzoru i zaštiti, posebno u protupožarnoj zaštiti otvorenog i zatvorenog prostora
- Računalna podrška integralnom protupožarnom nadzornom sustavu koji obuhvaća sve aktivnosti vezane uz šumske požare koji se odvijaju prije požara (preventiva), za vrijeme požara (gašenje požara) i poslije požara (pot - požarna sanacija). Posebna područja su
    - rano preopznavanje požara otvorenog prostora temeljeno na sustavu video motrenja u vidljivom dijelu spektra
    - proračun mikrolokacijskog indeksa opasnosti od požara otvorenog prostora
    - modeliranje i simulacija širenja požara otvorenog prostora
    - podrška odlučivanju vezanom uz gašenje požara otvorenog prostora
    - primjena GIS-a u svim požarnim aktivnostima
- Sustavi daljinskog podučavanja i daljinskog eksperimentiranja
- Primjena inteligentnih tehnologija u nutricionizmu i gastronomiji


Međunarodna suradnja

1988 - 1989

Postdoktorska specijalizacija Queen Mary College University of London.. British Council postdoktorska specijalizacija u Department for Knowledge Engineering (Prof.E.H.Mamdani) na području inteligentnih sustava temeljenih na znanju. Istraživanje je uključivalo povezivanje teorije kvalitativnog modeliranja temeljenog na kvalitativnom zaključivanju temeljenom na algebri predznaka i teorije neizrazitih skupova.

1989 - 1992

Zajedničko istraživanje sa Catholic University of Louvain Belgium na projektuD.E.S.I.R.E. (Dynamic Expert Systems in Robot Engineering). Uključivao je primjenu samo-organizirajućeg neizrazitog vođenja u kordinaciji oko - ruka inteligentnog robotskog sustava.

1993 - 1996

Voditelj programskog razvojnog tima za tvrtku CHRONOLAB, Zug, Switzerland. Razvoj sustava CHRONOLAB Color Vision (CCV) - naprednog sustava obrade i analize slike prilagođene medicini i CHRONOLAB Hema programa za analizu krvnih razmaza. Razvoj programske podrške je trajao 18 mjeseci i uključivao više od 350.000 linija koda i više od 100 različitih algoritama obrade i analize digitalne slike.

1995 - 1998

Voditelj programskog razvojnog tima za tvrtku MASTERNETS G.m.b.H. Munchen. Razvoj prve verzije programske podrške za prodaju polovnih automobila koja se tada zvala Mastercar, a danas Auto Scout 24 - (http://www.mastercar.com/). Originalni kod napisan u C. Uključene su tri osobe, a cijeli sustav je razvijen u 10 mjeseci.

2003 - 2004

Voditelj programskog tima za tvrtku CHRONOLAB, Zug, Switzerland Razvoj interaktivnog Web prikaza iz područja biokemije - Diagnostic Sample i Point of Care

2000 - danas

University of Maribor, Technical University of Brno, Technical University of Prag, Technical University of Graz, Vienna University of Technology, Technical University of Kosice. Združena koolaboracija na poslijediplomskom obrazovanju u okviru CEEPUS mreže

2008 - 2010

Mälardalen University, Sweden. DICES - kolaborativni projekt sa Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics Västerås, Sweden and FER University of Zagreb

2011

Escuela de Ingeneria Informatica, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Spain. ERASMUS posjeta.

2014 - 2016

Italia, Slovenia, Greece, BiH EU IPA Adriatic HOLISTIC Project (IPA_ADRIATIC_0001_HOLISTIC/SER/6-2014 (2014-2016) (Key Expert)

2015 - 2017

University of Ljubljana, Dortmunth University. EU WindRisk Project – ECHO 2016

2021 - 2025

H2020 - FirEURisk – Developing a holistic, risk - wise strategy for European wildfire Management (38 partnera iz EU) - Web siteČlanstva

Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske Odjel za sustave i kibernetiku.>> HATZ Web prikaz

Doživotni član IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers (više od 40 godina)>> IEEE Web prikaz

Član CROSS - Croatian Society for System Science >> CROSS Web prikaz

Ćlan CroAI - Croatian Artificial Intelligence Association >> CroAI Web prikazSlobodno vrijeme

Sportovi otvorenog prostora i promjenjive scenografije, prije svega jedrenje i skijanje (jedrilica LM 28 imena "Mana 3 - Divnja") >> photo

Urednik i autor Web časopisa o gastronomiji i putovanjima>>https://www.skitopisi.com.hr

Član FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme) >>https://www.fijet.net