| POČETNA STRANICA | SURADNICI | PROJEKTI | NASTAVA |
    English 


 

Dr.sc. Darko STIPANIČEV
Katedra za modeliranje i inteligentne računalne sustave
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
SVEUČILIŠTE U SPLITU

R.Boškovića bb, 21000 SPLIT, HRVATSKA
tel. +385 21 305 643 fax. +385 21 563 877
e-mail:
dstip@fesb.hr

SLUŽBENA FESB STRANICA

ŽIVOTOPIS

RADOVI NA CROSBI (referentnoj bazi hrvatske znanstvene bibliografije)

DETAILJNA LISTA RADOVA

KRATKA LISTA RADOVA (na engleskom)

Predstojnik Katedre za modeliranje i inteligentne računalne sustave.

Voditelj Centra za istraživanje požara otvorenih prostora.

Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske Odjel za sustave i kibernetiku.

...........................

Datum rođenja: 8.travnja, 1955.

Obrazovanje
Stupanj Ustanova Datum
dipl.ing. ETF, Sveučilište u Zagrebu - smjer Radiokomunikacije 1977.
mr.sc. ETF, Sveučilište u Zagrebu - rad iz područja elektromagnetske kompatibilnosti 1980.
dr.sc. ETF, Sveučilište u Zagrebu - rad iz područja neizrazitog (fuzzy) vođenja složenih sustava 1987.

Profesionalno iskustvo
Industrija
Istraživač,
Elelektrotehnički institut "R.Končar" , Zagreb 1977-1980.

Sveučilište

Znanstveni asistent
FESB Sveučilište u Splitu 1981-1987
Docent
FESB Sveučilište u Splitu 1987-1992
Izvanredni profesor
FESB Sveučilište u Splitu 1992-1997
Redoviti profesor
FESB Sveučilište u Splitu 1997-2002
Redoviti profesor u trajnom zvanju FESB
Sveučilište u Splitu 2002-danas

- Predstojnik Zavoda za elektroniku 1993.-1997 (40 nastavnika - 11 dr.sc.)
- Osnivač i predstojnik Laboratorija za robotiku i inteligentne sustave 1991-2002.
- Predstojnik Katedre za modeliranje i inteligentne sustave 2002 - danas
- Voditelj Centra za istraživanje požara otvorenih prostora 2010 - danas.

Sveučilišna karijera

1979-1980. Honorarni asistent Sveučilište u Zagrebu. Vodi laboratorijske vježbe iz elektromagnetske kompatibilnosti.
1981-1987. Znanstveni asistent FESB Sveučilište u Splitu.
Laboratorijske i auditorne vježbe iz kolegija "Analiza i sinteza linearnih regulacijskih sustava", "Automatsko vođenje za stojarstvo" i "Analogna i hibridna računala" .
1987-1992. Docent FESB Sveučilište u Splitu.
Predaje na diplomskom studiju različite kolegije iz automatskog vođenja "Analiza i sinteza linearnih regulacijskih sustava", "Vođenje procesa ", "Diskretni regulacijski sustavi", "Automatsko vođenje plovila i vozila" and "Optimizacija i operacijska istraživanja" a na poslijediplomskom studiju kolegije "Umjetna inteligencija i ekspertni sustavi ", "Inteligentno vođenje" i "Digitalna obrada i analiza slike".
1992-1997. Izvanredni profesor FESB Sveučilište u Splitu.
Slični kolegiji kao gore.
1997- 2002. Redoviti profesor FESB Sveučilište u Splitu .
Različiti kolegiji detaljna lista u listi referenci .
2002-danas Redoviti profesor u trajnom zvanju FESB Sveučilište u Splitu . Različiti kolegiji detaljna lista u listi referenci .

Znanstvena istraživanja

Dosadašnja istraživanja uglavnom pripadaju područjima:

- elektromagnetska kompatibilnost uređaja energetske elekronike;
- robotika i robotizacija, posebno u ovkiru brodogradnje i pomorske tehnologije,
- automatsko vođenje složenih sustava s naglaskom na nestandardne metode temeljene na principima inižinjerstva znanja (knowledge engineering) i računalne inteligencije (computational intelligence), prije svega na teoriji neizrazitih skupova (fuzzy set theory),
- modeliranje i simuliranje složenih sustava postupcima umjetne inteligencije (artificial intelligence) metodama kvalitativne analize i kvalitativnog zaključivanja,
- digitalna obrada i analiza slike, te njena primjena u različitim područjima,
- napredne Internet tehnologije, posebno tehnologija ugradbenih mrežnih poslužitelja i njihova primjena u nadzoru i vođenju dislociranih i distribuiranih sustava.
- poslijednjih par godina posebno intenzivno radi na problematici vezanoj uz šumske požare temeljenom na istraživanjima vezanim uz gore navedena područja i to posebno uz modeliranje i simuliranje složenih sustava postupcima računalne inteligencije, digitalna obrada i analiza slike i primjenu naprednih Internet tehnologija.

Kronološki izbori u znanstvena zvanja i vrsta znanstvenih istraživanja su slijedeći:

1977-1979. Istraživač - Elektrotehnički institut "R.Končar" Zagreb. Razvoj i konstrukcija linijskih filtera za smanjivanje komutacijskih propada i eliminaciju RF smetnji uređaja energetske elektronike. Mjerenje mrežnih i RF smetnji različitih uređaja.

1979-1980. Viši istraživač
Elektrotehnički institut "R.Končar" Zagreb. Proračun izobličenja mreže uzrokovane radom uređaja energetske elektronike. Projektiranje i konstrukcij filtera velikih linijskih struja (do 630 A).

1981-1986. Znanstveni asistent Ministarstvo znanosti.
Sedam projekata: jedan iz područja EMC-a, 4 iz Automatskog vođenja složenih sustava i 2 iz područja Automatskog vođenja vjetrogeneratora.

1987-1991. Znanstveni suradnik Ministarstvo znanosti.

- Zadatak 1.04.12.03.24. SIZ-znanosti RH "Industrijski robotii nove metode vođenja u brodogradđevnoj industriji i pomorskoj tehnologiji", 1987-1990.
- Projekt 8/4 SIZ-znanosti RH "Korištenje energije vjetra, 1984-1990.

1992-1997 Znanstveni savjetnik Ministarstvo znanosti.

- Projekt 2-06-205 ISPOPOP - Inteligentni sustav za prikupljanje i obradu podataka o podmorju, Ugovor s MZT RH (1991-1996)
- Projekt 023022 - VOSIM - Vođenje složenog sustava inteligentnim metodama, Ugovor s MZT RH (1996-2000)

1997-danas Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, grana Automatika)
- Projekt 023008 - Inteligentni agenti u modeliranju i vođenju kompleksnih sustava, Ugovor s MZT RH (2002 - 2006 )
- Tehnologijski projekt TP-01/0023-02 NADZOR I VOĐENJE PROSTORNO UDALJENIM SUSTAVIMA UGRADBENIM MREŽNIM POSLUŽITELJIMA, Ugovor s MZT RH (2001-2003)
- Tehnologijski projekt TP 03/0023-09 SUSTAV ZA RANU DETEKCIJU POŽARA KORIŠTENJEM KAMERA U VIDLJIVOM DIJELU SPEKTRA Ugovor s MZOŠ RH (2004 - 2006)
- Voditelj izrade studije "Integralni model protupožarne zaštite Splitsko - dalmatinske županije" za Splitsko - dalmatinsku županiju , 2003 - 2004. (studija predana 1.07.2004. 240 stranica)
- Voditelj izrade projekta "Projekt integralnog informacijskog sustava zaštite od šumskih požara na području Splitsko - dalmatinske županije", za Splitsko - dalmatinsku županiju , 2005 - 2006. (projekt predana 1.09.2006. 231 stranica)

2006-danas Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, grana Umjetna inteligencija).
-
Projekt 023-0232005-2003 - AgISEco - Agentski orijentirani inteligentni sustav nadzora i zaštite okoliša, Ugovor s MZT RH (2006 - )

........................................................................
 
Trenutni znanstveni interes uključuje:

 • Razvoj i primjenu jednostavnog osjetila vida nazvanog "fuzzy eye" inspiriranog kompaudnim okom insekta
 • Senzorske mreže (Sensors Networks) i osmatračke mreže (Observer networks) i njihova primjena u nadzoru i zaštiti okoliša (Intelligent Self-protecting Environment). Pri tome posebna pažnja je u istraživanjima vezanim uz primjena tehnologije ugradbenih mrežnih poslužitelja (NEST - Network Embeded Technology) u nadzoru i vođenju, posebno u mjerenju meteoroloških parametara i procesnih parametara dislociranih sustava (on-line mini metorološke stanice)
 • Neizrazite kognitivne mape (Fuzzy Cognitive Maps) i nihova primjena u modeliranju kompleksnih sustava
 • Napredni postupci analize i razumjevanja digitalne slike (Advanced Digital Image Analysis and Recognition) i njihova primjena u nadzoru i zaštiti, posebno u protupožarnoj zaštiti otvorenog i zatvorenog prostora
 • Računalna podrška integralnom protupožarnom nadzornom sustavu koji obuhvaća sve aktivnosti vezane uz šumske požare koji se odvijaju prije požara (preventiva), za vrijeme požara (gašenje požara) i poslije požara (pot - požarna sanacija). Posebna područja su
  - rano preopznavanje požara otvorenog prostora temeljeno na sustavu video motrenja u vidljivom dijelu spektra
  - proračun mikrolokacijskog indeksa opasnosti od požara otvorenog prostora
  - modeliranje i simulacija širenja požara otvorenog prostora
  - podrška odlučivanju vezanom uz gašenje požara otvorenog prostora
  - primjena GIS-a u svim požarnim aktivnostima
 • Sustavi daljinskog podučavanja i daljinskog eksperimentiranja

Međunarodna suradnja

1988-1989. Postdoktorska specijalizacija Queen Mary College University of London.
British Council postdoktorska specijalizacija u Department for Knowledge Engineering (Prof.E.H.Mamdani) na području inteligentnih sustava temeljenih na znanju. Istraživanje je uključivalo povezivanje teorije kvalitativnog modeliranja temeljenog na kvalitativnom zaključivanju temeljenom na algebri predznaka i teorije neizrazitih skupova.

1989-1992. Zajedničko istraživanje sa Catholic University of Louvain Belgium na projektuD.E.S.I.R.E.
(Dynamic Expert Systems in Robot Engineering). Uključivao je primjenu samo-organizirajućeg neizrazitog vođenja u kordinaciji oko - ruka inteligentnog robotskog sustava.

1993-1996. Voditelj programskog razvojnog tima za tvrtku CHRONOLAB, Zug, Switzerland.
Razvoj sustava CHRONOLAB Color Vision (CCV) - naprednog sustava obrade i analize slike prilagođene medicini i CHRONOLAB Hema programa za analizu krvnih razmaza. Razvoj programske podrške je trajao 18 mjeseci i uključivao više od 350.000 linija koda i više od 100 različitih algoritama obrade i analize digitalne slike.

1996-1998. Voditelj programskog razvojnog tima za tvrtku MASTERNETS G.m.b.H. Munchen.
Razvoj prve verzije programske podrške za prodaju polovnih automobila koja se tada zvala Mastercar, a danas Auto Scout 24. (http://www.mastercar.com/) .

2003-2004. Voditelj programskog tima za tvrtku CHRONOLAB, Zug, Switzerland razvoj interaktivnog Web prikaza iz područja biokemije - Diagnostic Sample (http://www.diagnosticsamples.com) i Point of Care (http://www.diagnosticsample.com/point-of-care)

2000 -
University of Maribor, Technical University of Brno, Technical University of Prag
Združena koolaboracija na poslijediplomskom obrazovanju u okviru CEEPUS mreže

Autorski tečajevi i seminari

1983- "Elektromagnetska kompatibilnost uređaja i sustava" (Suzbijanje EM smetnji) Croatian Udruga za mjerenje i vođenje COREMA Zagreb
1986-
"Suvremeni sustavi automatskog vođenja" (Fuzzy Control) Interdisciplinarna školal: "Znanost tehnologija i društvo" Motovun
1988-
"Vjetroenergetski sustavi " Škola za diplomirane inženjere - Sarajevo (in Croatian) i"Qualitative Modelling of Ecological Systems", UNIDO International Postgraduate Study in Fishery Science, Split
1991-
"Fuzzy Set Theory Applications in Robotics" and "Qualitative Analysis of Complex Systems" seminar na Catholique University de Louvain, Belgique
1995.-
"Introduction to Digital Image Processing and Analysis" seminar na Clinical Hospital Ljubljana Slovenia
1996.-
"Application of Digital Image processing and Analysis in Medicine" seminar na Clinical Hospital at Cairo University, Egypt

Radovi

RADOVI NA CROSBI (referentnoj bazi hrvatske znanstvene bibliografije)

DETAILJNA LISTA SVIG RADOVA (na hrvatskom)

SHORT LIST OF REFERENCES (in English)

Mr.sc. teza "Mogućnost analize stupnja elektromagnetske kompatibilnosti " Sveučilište u Zagrebu (mentor Prof.dr.sc. Ervin Zentner) 1980.
Dr.sc. teza "Neizrazito invariantno vođenje" Sveučilište u Zagrebu (mentor Prof.dr.sc. Juraj Božičević) 1987.

Slobodno vrijeme

- Sportovi otvorenog prostora i promjenjive scenografije, prije svega jedrenje i skijanje (jedrilica LM 28 imena "Mana 3 - Divnja") >> slika
- Urednik i autor Web časopisa o gastronomiji i putovanjima www.skitopisi.com.hr
- Aktivno vježbanje Zenyoge www.zenyoga.hr
- U periodu od 1995 - 2005 bio je zaduženik za mlade Rotary kluba Split a od 2005 - 2006 koordinator rada s mladima udruge Rotary klubova Hrvatske


Copyright©2002. LaRIS - FESB - Sveučilište u Splitu, R.Boškovića bb, 21000 SPLIT