NADZOR I VOĐENJE DISLOCIRANIH SUSTAVA TEMELJENI NA TEHNOLOGIJI UGRADBENIH MINI WEB POSLUŽITELJA
| LaRIS | OPIS PROJEKTA | REZULTATI PROJEKTA | LABORATORIJSKI MODEL STAKLENIKA ON-LINE |
  
LABORATORIJSKI MODEL STAKLENIKA ON-LINE

EMBEDED WEB SERVERI

MCML - Monitoring and
Control Markup Language


FESB-ovi EMBEDED WEB CONTROLERI
FESB - EWC M&C
FESB - EWC M

Embeded Web Controller za nadzor i vođenje

U okviru ovog projekta razvijaju se dva tipa Embeded Web Controllera
 
- model FESB EWC M - jednostavnija verzija predviđena samo za daljinski nadzor na koju se mogu priključivati samo 1-wire osjetila

- model FESB EWC M&C - složenija verzija koja osim mjerenja ima mogućnost i povratnog on-off i analognog djelovanja na proces preko odgovarajućeg sučelja 

FESB EWC M&C

Prototip regulatora FESB EWC M&C prikazuju Slike 1. i 2.


Sl.1. Prototip FESB EWC M&C (za veliku sliku klikni OVDJE )


Sl.2. Prototip FESB EWC M&C

FESB EWC M&C sastoji se od:

- Embeded Web poslužitelja TINI ;
- ispravljačke jedinice
- međusklopa za priključivanje relejnih blokova,
- jedinice relejnih blokova (moguće je priključiti dvije jedinice, svaka sa osam releja (ukupno 16 releja),
- sabirnice za priključivanje 10 1-Wire ueđaja

Pristup FESB EWC M&C regulatoru u fazi programiranja je preko serijskog porta, a u fazi eksploatacije može biti preko Etherneta (ukoliko se želi da regulator bude stalno on-line), ili preko modema komutiranom vezom. U drugom slučaju postoji mogućnost da korisnik pozove regulator, te očita mjerne vrijednosti ili izmjeni postavne vrijednosti (pull režim rada), a za potrebe arhiviranja podataka regulator može raditi i u push modu tako da sam nazove poslužitelj i prebaci na njega arhivske datoteke.

Programska podrška regulatora je u cjelosti napisana u Javi i sastoji se od sljedećih modula (servleta):

- Servlet za očitavanje 1-wire uređaja. Očitane vrijednosti zapisuje u proces.xml datoteku. Drugi zadatak mu je generiranje html stranice s očitanim vrijednostima. Za primjer ispisa vrijednosti laboratorijskog prototipa klikni OVDJE .

- Servlet za provjeru koji su 1-wire uređaji priključeni te za njihovo definiranje pomoću generirane html stranice. Rezultati se zapisuju u xml datoteku adrese.xml .

- Servleti za upravljanje procesom na tri načina:
a) direktno uključivanje/isključivanje bilo kojeg priključenog aktuatora (prekidača - switcha),
b) vremensko upravljanje bilo kojim switchem na način da ostane uključen definiran broj sekundi, i
c) reguliranje na način da se definira referentna vrijednost odabrane izmjerene varijable (POVRATNA REGULACIJA).
Servlet željena stanja očitava iz forme, a nova stanja zapisuje u xml file proces.xml , tako da se lako može rekonsruirati povijest događanja.

- Servlet za modemsku komunikaciju


Iako je u osnove regulator "stay - alone", što znači da može funkcionirati potpuno sam, korisno je postojanje još jednog nezavisnog Web poslužitelja koji se povremeno spaja s regulatorom (bilo Ethernetom bilo komutiranom linijom), te datoteku proces.xml arhivira proširivši joj ime s datumom, npr. datoteka od 5.IX se zove proces0509.xml . Ove datoteke se koriste kod ispisa arhivskih podataka. Za primjer pogledajte stranicu ARHIVA PROCESNIH PARAMETARA . Kod ispisa arhivskih podataka koriste se programi napisani u JavaScript jeziku te Java applet.

 
 
 
Copyright©2002. LaRIS - FESB - Sveučilište u Splitu, R.Boškovića bb, 21000 SPLIT