Uvod u programiranje

Maja Čić


Nizovi

Rad s nizovima upoznat ćemo na sljedećim primjerima:

1. Ispisivanje elemenata niza na ekran

  public class Niz1{

		public static void main(String[] args) {

			int[] list;					// deklariranje varijable list tipa niza intigera
			list = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};	// pridruzivanje vrijednosti varijabli list
 
			for (int i = 0; i < list.length; i++) {
		    System.out.println( list[i] );		// Ispisivanje elementa niza
			}
		
		}
	}
  

2. Sumiranje elemenata niza

 	public class Niz2{

		public static void main(String[] args) {

				double[] A = {1., 2., 3., 4., 5.};	// deklariranje varijable A tipa niza double
												// i pridruzivanje vrijednosti
			
				double sum; // The sum of the numbers in A.
				sum = 0;  // Start with 0.

				for (int i = 0; i < A.length; i++)
		      sum += A[i]; // add A[i] to the sum, for
			           //   i = 0, 1, ..., A.length - 1

				System.out.println(sum);
		}
	}
 

3. Ispisivanje svih parametara naredbene linije (command-line arguments).
Prilikom pokretanja ovog programa potrebno je navesti niz vrijednosti
npr. d:>java CLDemo 1 2 3 4 5

 	public class CLDemo {
     
		 public static void main(String[] args) {
			   System.out.println("Unjeli ste " + args.length + " command-line parametara.");

				 if (args.length > 0) {
					System.out.println("Uneseni su parametri:");
	        		for (int i = 0; i < args.length; i++)
						System.out.println("  " + args[i]);
			    }
 
		 } // kraj main() metode
     
	 } // kraj klase CLDemo
 

4. Pronalazenje nekog elementa niza.
Definirat ćemo svoju metodu find.

	 public class Nadji{

		// Definiranje metode find za pronalazenje točno određenog elementa niza
		static int find(int[] A, int n) {
	      // Pretražuj niz A dok ne nađeš vrijednost n.      
	      for (int index = 0; index < A.length; index++) {
	       if ( A[index] == n ) 
	         return index; // n has been found at this index!
	      }
	      
		   // Ako je program došao do ove točke, znači da n nije pronađen.
			// Zato vrati vrijednost -1.
	      return -1;
	   }

		public static void main(String[] args) {
		
			int[] list;				// deklariranje varijable list tipa niza integera
			list = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};
		
			int i;
			i = find(list, 3);		// poziv metode find
								// da bi pronašli na kojem se mjestu u nizu nalazi vrijednost 3
		
			System.out.println("Element 3 se nalazi u polju, i to s indeksom " + i);

		}	// kraj metode main

	} // kraj klase Nadji
 

5. Rad sa StringBufferom.

 public class Stringovi{
		
	 public static void main(String[] args) {
		
		char[] tekstualnoPolje={'I','m','e',' ','p','r','e','z','i','m','e'};
		// testiraj:
		System.out.println("tekstualnoPolje = " + tekstualnoPolje);

		// Dakle, niz karaktera se ne moze ispisati lijepo funkcijom println.
		// Zato ga treba prevesti u String:
		String tekst= String.copyValueOf(tekstualnoPolje);

		// Pogledajmo sad ispis:
		System.out.println("tekst= " + tekst);

		// Nova klasa za rad sa stringovima je StringBuffer
		StringBuffer a = new StringBuffer("Nice String");
		System.out.println("StringBuffer a= " + a);

		// U klasi StringBuffer definirano je vise metoda. Neke od njih su append, reverse, insert, charAt
		// pogledajmo primjere:
		a.append(" again");
		System.out.println("Novi StringBuffer a= " + a);
		
		a.append(" stop").append(" repeating");
		System.out.println("Nakon append je StringBuffer a= " + a);

		a.reverse();
		System.out.println("Obrnuto, StringBuffer a= " + a);
		
		// Primjer dodavanja drugih tipova podataka u StringBuffer:
		StringBuffer buf = new StringBuffer("Broj");
		long no=999;
		buf.append(no);
		System.out.println("StringBuffer buf = " + buf);

		boolean x = true;
		buf.append(x);
		System.out.println("StringBuffer buf = " + buf);

		// umetanje karaktera u StringBuffer
		buf.insert(4," tekst ");
		System.out.println("StringBuffer buf = " + buf);

		// promjena karaktera u StringBufferu
		buf.setCharAt(4,'A');
		System.out.println("StringBuffer buf = " + buf);

		// Ispitivanje karaktera na određenom mjestu unutar StringBuffera		
		char c = buf.charAt(7);
		System.out.println("Nadjen je karakter: " + c);

		// pretvaranje StringBuffera u String
		String tekst2 = buf.toString();
		System.out.println(tekst2);
	 }
  }

[ prethodna stranica | Početak | sljedeća stranica ]