Uvod u programiranje

Maja Čić


Sortiranje

U sljedećoj klasi upotrebljen je algoritma za sortiranje elemenata niza u rastućem redoslijedu, te se sortiran niz ispisuje :


public class SelectionSort {

  // Definiranje main metode
  public static void main(String[] args) {

   // Deklariranje varijabli i postavljanje vrijednosti
              
   int[] arr = new int[] {2,3,5,12,1,4,9,7,4};	// niz cjelobrojnih vrijednosti

   int i = 0, j;    // indeksi petlji
   int iMin;    // indeks najmanje vrijednost niza
   int brojElemenata;      // broj elemenata niza
   int temp;      // varijabla za privremeno čuvanje vrijednosti

   brojElemenata = arr.length;

   // Sortiranje vrijednosti
   
   for ( i = 0; i <= brojElemenata-2; i++ ) {

      iMin= i;	// pretpostavljamo da je prvi element ujedno i najmanji
      // Pronalaženje najmanje vrijednosti nesortiranog dijela niza
      for ( j=i+1; j <= brojElemenata-1; j++ ) {
        if (arr[j] < arr[iMin])
         iMin= j;
      }

      // iMin sada sadrži indeks najmanje vrijednosti u nizu, pa
      // zamijeni mjesta arr[iMin] sa arr[i] ako iMin!= i.
      if (i != iMin) {
        temp = arr[i];
        arr[i] = arr[iMin];
        arr[iMin] = temp;
      }
    }

    // Ispis sortiranih elemenata
    for ( i = 0; i < brojElemenata; i++ )
      System.out.println(arr[i]);

   
  }
}

[ prethodna stranica | Početak | sljedeća stranica ]