| POČETNA STRANICA | SURADNICI | PROJEKTI | NASTAVA |
 
 

  N A T R A G
 

B.6.1.  Diplomski radovi (mentor D.Stipaničev)

1. Bonačić Gordana: sinteza sekvencijsko-pozicijskog servo sustava, FESB, Split, 1976.
2. Asja Paj: Adaptivno vođenje, FESB, Split, 1982.
3. Pero Bilas: Načini vođenja industrijskog manipulatora, FESB, Split, 1984.
4. Željko Radić: Primjena industrijskog manipulatora u pogonima za lijevanje, FESB, Split, 1984.
5. Tihana Stipica: Simulacija neizrazitog invarijantnog vođenja sustava, FESB, Split, 1986.
6. Marino Dražeta: Digitalno vođenje servo-sustava, FESB, Split, 1987.
7. Denis Sinovčić: Automatska regulacija temperature, FESB, Split, 1988.
8. Đuro Vojnić: Lingvističko modeliranje primjenom teorije neizrazitih skupova, FESB, Split, 1988.
9. Dubravka Jerković: Ekspertni sustav temeljen na produkcijskim pravilima, FESB, Split, 1988.
10. Zvonimir Torba: Kvalitativna analiza složenih sustava, FESB, Split, 1990.
11. Petar Ševo: Servo-sustav vođen svjetlosnim signalom, FESB, Split, 1990.
12. Zdenka Medvidović: Primjena logičkog programabilnog automata u upravljanju rasvjetom, FESB, Split, 1990.
13. Zvonimir Mimica: Simulacija rada robotskog senzora vida, FESB, Split, 1990.
14. Miro Prolić: Servosustav s dva stupnja slobode vođen svjetlosnim signalom FESB, Split, 1990.
15. Radomir Vlaić: Upravljanje informacijskim displejom programabilnim automatom PA 512, FESB, Split, 1990.
16. Denis Jukić: Programsko vođenje servosustavima prograrmabilnim automatom, FESB, Split, 1990.
17. Alica Kučić: Simulacija rada samoorganizirajućeg regulatora, FESB, Split, 1990.
18. Siniša Jokić: Parametarska identifikacija složenog sustava s dva stupnja slobode gibanja, FESB, Split, 1990.
19. Ivan Danielov: Operatorsko vođenje složenog sustava, FESB, Split, 1990.
20. Goran Kovačević: Prilagodni međusklop sustava za prikupljanje i obradu signala, FESB, Split, 1990.
21. Vanja Jurić: Simulacija trodimenzionalnog senzora vida, FESB, Split, 1991.
22. Mirjana Barač: Neizrazito vođenje broda, FESB, Split, 1991.
23. Katarina Milečić: Fraktalna geometrija, FESB, Split, 1991.
24. Ivo Nonković: Digitalno vođenje servo-sustava, FESB, Split, 1991.
25. Ivo Donadini: Upravljanje koračajnim motorom, FESB, Split, 1991.
26. Arijana Bilandžić: Kompresija digitalizirane slike, FESB, Split, 1992.
27. Hari Marinković: Analiza signala primitivnog robotnog senzora vida, FESB, Split, 1992.
28. Helena Vrandečić: Grafička analiza prijenosnih funkcija, FESB, Split, 1992.
29. Tanja Masleša: Analiza sustava pomoću digitalnog računala, FESB, Split, 1992.
30. Božena Šiško: Određivanje prijenosne funkcije sustava na osnovu amplitudno frekvencijskog odziva, FESB, Split, 1992.
31. Domagoj Donjerković: Programabilni regulatori, FESB, Split, 1992.
32. Nikola Šubat: Osjetila fizičkih veličina u spoju s računalom, FESB, Split, 1992.
33. Zoran Matešić: Sistem zaštte sa šifriranom električnom bravom, FESB, Split, 1992.
34. Davor Josipović: Senzorski upravljano vozilo, FESB, Split, 1992.
35. Vedran Bućan: Praćenje toplog tijela piroelektričkim osjetilom, FESB, Split, 1992.
36. Joško Radić: Servoplatforma s dva stupnja slobode gibanja upravljana računalom, FESB, Split, 1992.
37. Ivo Mastilica: Serijska kompenzacija sustava za pozicioniranje sa istosmjernim motorom, FESB, Split, 1992.
38. Klaudija Bogavčić: Optimalno grupno donošenje odluka s elementima subjektivnosti, FESB, Split, 1992.
39. Marija Ćurčija: Postupci isticanja rubova pri digitalnoj obradi slike, FESB, Split, 1992.
40. Leida Rizvan: Vođenje vozila neizrazitim osjetilom vida, FESB, Split, 1992.
41. Joško Marković: Ultrazvučni mjerač udaljenosti, FESB, Split, 1992.
42. Toni Jelčić: Servo sustav vođen primitivnim robotskim senzorom vida, FESB, Split, 1992.
43. Velimir Krstičević: Međusklop osjetila vida i računala, FESB, Split, 1992.
44. Tihomir Sinobad: Međusklop kartice za prikupljanje podataka, FESB, Split, 1992.
45. Čulina: Vođenje inverznog njihala, FESB, Split, 1992.
46. Damir Kunac: Radio upravljanje servo sustavom podržano računalom, FESB, Split, 1992.
47. Vivko Kavelj: Infracrveni brojač, FESB, Split, 1993.
48. Olivera Tomić: Analiza slijednog niza slika, FESB, Split, 1993.
49. Luka Brguljan: Identifikacija istosmjernog motora, FESB, Split, 1993.
50. Zoran Crvelin: Vođenje dvoosovinskog vozila, FESB, Split, 1993.
51. Zoran Primorac: Kvalitativna analiiza složenih sustava, FESB, Split, 1993.
52. Niko Urlić: Programabilni automat, FESB, Split, 1993.
53. Marinko Miše: Međusklop za generiranje zvučnih efekata podržan računalom, FESB, Split, 1993.
54. Nikša Pivac: Vođenje hidrauličkog sustava neuralnom mrežom, FESB, Split, 1993.
55. Zoran Jakus: Prepoznavanje pokreta fuzi logikom, FESB, Split, 1993.
56. Jure Vladanović: Generatori pridružne funkcije, FESB, Split, 1993.
57. Slavica Marinov: Software za digitalni osciloskop, FESB, Split, 1993.
58. Hajdi Buktenica: Modeliranje lin. din. sustava pomoću digitalnog računala, FESB, Split, 1993.
59. Igor Kovačević: Vođenje školskog modela ind. manipulatora, FESB, Split, 1993.
60. Ante Vodanović: Simulacija neizrazitog regulatora, FESB, Split, 1993.
61. Željko Buzov: Matematički model kosog hica, FESB, Split, 1994.
62. Srđan Sardelić: Automatika senzora trešnje, FESB, Split, 1994.
63. Dinko Tudor: Regulacija razine kapljevine, FESB, Split, 1994.
64. Željko Smoljić: Ručno vođenje sustava s dva zračna propulzora, FESB, Split, 1994.
65. Suzana Lipovac: Međusklop za povezivanje školskog robota s računalom, FESB, Split, 1994.
66. Božo Lovrić: Neizrazito vođenje vozila, FESB, Split, 1994.
67. M.Samodol: Hipermedijski prikaz PID, FESB, Split, 1994.
68. J.Jukić: Segmentacija, FESB, Split, 1994.
69. V.Ćubelić: Analiza diskretnih sustava u VISSIMU, FESB, Split, 1994.
70. Goran Bašić: Prostorni prikaz dvodimenzionalne slike, FESB, Split, 1994.
71. Ksenija Delić: Modeliranje sustava vođenja u VISSIMU, FESB, Split, 1994.
72. Ivan Jurčević: Vođenje regulatora temperature, FESB, Split, 1994.
73. Aleksandar Krstavonić: Vođenje crtača ABC regulatorom, FESB, Split, 1994.
74. Ranko Milić: Sustavski pristup optimiranju gospodarstva, FESB, Split, 1995.
75. Zoran Matić: Upravljački sklop izmijenjenog diska, FESB, Split, 1995.
76. Ana Popovac: O-1 programiranje aditivnim algoritmom, FESB, Split, 1995.
77. Veljko Vuković: Automatsko vođenje automobilskog sustava, FESB, Split, 1995.
78. Vladimir Svilković: Prijenos podataka svjetlom, FESB, Split, 1995.
79. Ivica Gojak: Postupak sinteze metodom Chensiei, FESB, Split, 1995.
80. Ankica Kavelj: Modeliranje i simuliranje lebdjelice, FESB, Split, 1995.
81. Tatjana Elez: Uprravljanje brojčanim pokazivačem pomoći PC, FESB, Split, 1995.
82. Mato Crnković: Istosmjerno servo pojačalo, FESB, Split, 1995.
83. Antonija Močić: Hough-ova transformacija, FESB, Split, 1995.
84. Robert Šipiegev: Vođenje servosustava DSP-om FESB, Split, 1995.
85. Ilonka Jerčić: Multimedijski vodič prostorom, FESB, Split, 1995.
86. Zdravko Jadrijev: Servopojačalo laserskog sekenera, FESB, Split, 1995.
87. Joško Martinac: Prijenos slike modemom, FESB, Split, 1995.
88. Grgas Alujević: Proračun putanje kosog hica, FESB, Split, 1995.
89. Ines Borovac: Relacijski klasifikator školjki, FESB, Split, 1995.
90. G.Šagalj: Interaktivno pretraživanje slikovne baze podataka, FESB, Split, 1996.
91. A.Ostojić: Upravljanje laserskom zrakom pomoću računala, FESB, Split, 1996.
92. I.Maršić: Trodimenzionalni model rasta kućice školjke, FESB, Split, 1996.
93.S. Pažanin: Matematičko modeliranje šara ili uzoraka na ljušturama školjkaša, FESB, Split, 1996.
94. Ante Poljak: Međusklop za upravljanje pokretnom platformom, FESB, Split, 1996.
95. Blaž Gačić: Upravljanje robotom pomoću osobnog računala, FESB, Split, 1996.
96. Inga Novokmet: Programiranje industrijskog robota, FESB, Split, 1996.
97. Vladimir Lušić: Laserom upravljana robotska ruka, FESB, Split, 1997.
98. Mihovil Ištuk: Ispravljački sklop školskog robota, FESB, Split, 1997.
99. Mate Ivanda: Vođenje toplinskog sustava, FESB, Split, 1997.
100. Mateo Bernadić: Simuliranje samonavođenja rakete, FESB, Split, 1997.
101. Joško Petković: Diskretni sustav za izdvajanje objekta na slici metodom adaptivnog LUT-a, FESB, Split, 1997.
102. Luka Ištuk: Računalom upravljana kamera, FESB, Split, 1997.
103. Lovre Hribar: Analiza gibanja pokretnog objekta velikih manevarskih sposbnosti i predviđanje putanje, FESB, Split, 1997.
104. Saša Nikolić: Inteligentno vođenje robotske ruke, FESB, Split, 1997.
105. Slavica Marinov: Direktno digitalno vođenje, FESB, Split, 1997.
106. Brigita Ćosić: Računalno vođeni sustavi, FESB, Split, 1997.
107. Damir Kordić: Sklop za obradu nelinearnih signala za upravljanje servosustavom, FESB, Split, 1997.
108. Ivica Mitrović: Virtualna učionica na Internetu: Teorija znanja o PID regulatoru, FESB, Split, 1997.
109. Filip Čađenović: Analiza sustava drugog reda u faznoj ravnini, FESB, Split, 1998.
110. Aljoša Đugum: Inteligentno vođenje robotskog manipulatora, FESB, Split, 1998.
111. Mladen Alajbeg: Virutalna učionica o diskretnom vođenju, FESB, Split, 1998.
112. Marko Aralica: Dislocirani sustav za prikupljanje mjernih podataka, FESB, Split, 1998.
113. Denis Burmaz: Matematičko modeliranje i vođenje proces destilacije, FESB, Split, 1998.
114. Igor Štambuk: Digitalno vođenje sustava metodom predviđanja, FESB, Split, 1998.
115. Jozo Jurić: Problemi smještaja, FESB, Split, 1998.
116. Hrvoje Duvančić: Vizualizacija GPS podataka, FESB, Split, 1999.
117. Teo Matulić: 3-D vođenje robotske ruke, FESB, Split, 1999.
118. Nardi Naredli: Samoprilagodljivi PID kompenzatori, FESB, Split, 1999.
119. Ivan Plazonja: Utjecaj serijskog regulatora na vremenski i frekevencijski odziv sustava za pozicioniranje, FESB, Split, 1999.
120. Miljnko Perić: Optimalna opskrba - transportni problem, FESB, Split, 1999.
121. Goran Strinić: Određivanje položaja objekta, FESB, Split, 1999.
122. Ante Panjkota: Parametarska identifikacija impulsne prijenosne funkcije, FESB, Split, 1999.
123. Đani Bojić: Laboratorijski model staklenika, FESB, Split, 1999.
124. Nenad Bogdanović: Praćenje objekta računalom upravljanom kamerom, FESB, Split, 1999.
125. Andrej Želinšček: Mjerenje procesnih veličina na modelu plastenika, FESB, Split, 1999.
126. Vjekoslav Krešimir Benussi: Primjena neuronskih mreža u predviđanju, FESB, Split, 1999.
127. Kristina Petrušić: Observeri jednoveličinskih (SISO) sustava, FESB, Split, 1999.
128. Ante Buljac: Vođenje hidroenergetskog sustava Cetine metodom O-1 programiranja, FESB, Split, 1999.
129. Ivo Brstilo: Programski agenti u vođenju procesa, FESB, Split, 2000.
130. Slaven Rozić: Analiza upravljanja hidroenergetskim sustavom cetine, FESB, Split, 2000.
131. Zlatko Ivančević: Daljinsko upravljanje pokretnom kamerom, FESB, Split, 2000.
132. Goran Denegri: Programski posrednici u nadzoru i vođenju, FESB, Split, 2000.
133. Jelena Brkić: Optimalno raspoređivanje uz minimalne ostatke materijala, FESB, Split, 2000.
134. Srđan Barčot: Višerazinski pristup modeliranju i vođenju objekata kroz labirint, FESB, Split, 2001.
135. Nataša Karlović: Teorija grafova i problem raspodjele, FESB, Split, 2001.
136. Željko Krstić: Nadzor i vođenje staklenika putem Interneta, FESB, Split, 2001.
137. Tea Beram: Optimalni smještaj na kontinuirano zadanim područjima, FESB, Split, 2001.
138. Nikša Marković: Regulacijsi programski posrednik, FESB, Split, 2001.
139. Zlatko Huljev: Daljinski nadzor i vodenje modemskom vezom , FESB, Split, 2001.
140. Antonio Ivanković: Vođenje mobilnog robota, FESB, Split, 2001.
141. Zvonko Čić: Ugradbeni mrežni poslužitelji, FESB, Split, 2001.
142. Antonio Ivanković: Vođenje mobilnog robota, FESB, Split, 2001.
143. Zvonko Čić: Ugradbeni mrežni poslužitelji, FESB, Split, 2001.
144. Ivana Ivanišević: Vođenje robotskog mehanizma, FESB, Split, 2001.
145. Nikša Marković: Regulacijski programski posrednik, Split 2001.
146. Željko Krstić: Nadzor i vođenje staklenika putem Interneta, Split 2001.
147. Ante Pupačić: Simuliranje Breitenbergovih vozila, Split, 2002.
148. Ivana Ivanišević ,Vođenje robotskog mehanizma ,Split,2002
149. Saša Marinović ,Sustav za arhiviranje i prikazivanje slika WEB kamere ,Split,2002
150. Ante Pupačić ,Simuliranje Braitenbergovih vozila ,Split,2002
151. Dalibor Vuletić ,Digitalno osjetilo vlage ,Split,2002
152. Sanio Bečić ,Vođenje robota vidom ,Split,2002
153. Milan Čakić ,Adaptivni regulator temeljen na umjetnim neuronskim mrežama ,Split,2002
154. Ljiljana Bodrožić ,Nadzor i vođenje sustava ugradbenim mrežnim poslužiteljima ,Split,2002
155. Tomislav Lokas , Detekcija pokreta na slici ,Split,2003
156. Ana Puović ,Automatizacija postupka najma plovila temeljena na programskim agentima ,2003
157. Edi Drmić ,Vođenje mobilnog robota ,Split,2003
158. Mato Radovan ,Programski agenti u modeliranju turističkih sustava ,Split,2003
159. Vinko Hadjina ,Ugradbeni mrežni poslužitelji u nadzoru i vođenju ,Split,2003
160. Željko Cvitković ,Programski agent kao čvor FCM ,Split,2003
161. Stjepan Barbaric ,Interaktivna provjera znanja iz područja automatske regulacije ,Split,2004
162. Lidija Antunović ,Regulacija protoka zraka regulacijskim ventilom ,Split,2004
163. Maja Minarik ,Kodiranje slike nakon izdvajanja objekata ,Split,2004
164. Tanja Krivo ,Regulacija protoka zraka između kompresionih posuda ,Split,2005
165. Dušan Dobrijević ,Primjena WEB GIS platformi u modeliranju širenja šumskih požara ,2005
166. Ivica Puljiz ,Daljinski nadzor sustava ugradbenih mrežnih poslužitelja ,Split,2005
167. Mario Pavić ,Daljinsko upravljanje kamerom preko WEB sučelja ,Split,2005
168. Zdravko Tudor, Primjena WebGIS platformi u modeliranju širenja šumskih požara, Split 2005.
169. Boško Čatlak, LINUX orjentirani mrežni ugradbeni sustav ,Split.2005
170. Domagoj Baričević, Samorazvojne neuronske mreže ,Split.2005
171. Samac Nino, Integracija sustava vođenja mobilnog robota sa WEB GIS platformom ,Split 2006.
172. Duje Dražin, Integracija modela širenja šumskih požara u WEB GIS platformu ,Split 2006.
173. Željko Agić, Morfosintaktičko označavanje hrvatskog jezika ,Split 2006.
174. Tomislav Matković, Izrada WEB aplikacije za sportsku kladionicu , Split 2006
175. Vlado Klaričić, Detekcija i praćenje pokreta u realnom vremenu, Split 2006.
176. Vice Madunić, Prepoznavanje pospanosti analizom video signala u realnom vremenu, Split 2006.
177. Vjekoslav Stojić, Industrijski mrežni protokoli, Split 2006.
178. Filip Serdarušić, Realizacija digitalnog regulatora pomoću mikrokontrolera , Split 2006
179. Ana Šoljić, Vođenje fleksibilnog sustava, Split 2006.
180. Ivana Bukovac, Interaktivna Web grafika, Split 2006.
181. Zoran Gabelica, Interaktivno testiranje XHTML programa, Split 2006.
182. Ivana Stričević, Dinmički Web prikaz meteoroloških podataka realiziran u AJAX-u, Split 2007.
183. Bugarić Marin Prepoznavanje dima i vatre temeljeno na analizi digitalne slike 2007.
184. Maleš  Procesno osjetilo za mjerenje razine tekućine 2007.
185. Mucić Velimir Distribucija podataka senzorske mreže putem WEB servisa, 2007.
186. Mušac Josip Daljinska meteorološka mjerenja temeljena na ugradbenim mrežnim poslužiteljima, 2007.
187. Stričević Ivana Dinamički Web prikaz meteoroloških podataka realiziran u AJAX, 2007.
188. Vladislavić Đani Analiza tekstura na nestacionarnim slikama, 2007.
189. Bubić Ante Prilagodba podataka za korištenje u GIS sustavu, 2008
190. Čović Maja Genetski algoritmi u računalnim igrama, 2008.
191. Ćićerić Marin Komparativna analiza različitih postupaka realizacije digitalnog vođenja servo sustava, 2008.
192. Luketa Goran ActiveX tehnologija, 2008.
193. Pereža Ante Joomla komponenta za korištenje Google Mapa, 2008.
194. Šegedin Branko Implementacija sustava za samostalno održavanje Internet portal, 2008.
195. Tunjić Ivan WIKI u JOOMLA CMS sustavu, 2008.
196. Jurišić Bernard Dizajn web aplikacija, 2009.
197. Plavša Ana Detekcija optičkog toka u sustavima koji rade u stvarnom vremenu, 2009.
198. Braović Maja Detekcija dima u videu metodom grupiranja pokreta na fraktalnoj krivulji, 2010.
199. Bodrožić Tihana Sučelje za evaluaciju opserverske mreže, 2011.
200. Katić Robert Izrada ekstenzija za Internet preglednike, 2011
201. Eterović Josip Digitalno vođenje toplinskog sustava temeljenog na Peltierovom element
202. Ljubičić Tomislav Vođenje servo sustava industrijskim regulatorom, 2011.
203. Mirčevska Elena DIZAJN touchOS, 2011.
204. Stojanović Damir Digitalno vođenje balansirajuće ploče ugradbenim mikrokontrolerskim sustavom, 2011.
205. Grubišić Čabo Jagoda Digitalno vođenje pozicijskog servo sustava, 2012.
206. Perišić Damir Održivost rezolucije primjenom metode višeslojne optimizacije, 2012.
207. Škalic Mile Indetifikacija modela fluidičkog sustava, 2012.

B.6.1.  Magistarski radovi (mentor D.Stipaničev)

B.6.2.1.   Darko Kovačević: Sklopovska realizacija elemenata i funkcija teorije neizrazitih skupova, obranjen na FESB-u 11. lipnja 1993.
B.6.2.2.   Asja Kovačević: Automatizacija postupka detekcije specifične senzibilizacije seruma na ljudske antigene, obranjen na FESB-u 11. lipnja 1993.
B.6.2.3.   Mirjana Cecić: Detekcija i praćenje objekta analizom slike TV kamere, obranjen na FESB-u 28. veljače 1994.
B.6.2.4.   Zvonimir Torba: Simulator sustava vođenja daljinski upravljane ronilice, obranjen na FESB-u 28. veljače 1994.
B.6.2.5.   Maja Čić, Nadzor i vođenje dislociranih sustava povezanih Internetom, obranjen na FESB-u, 10.svibnja 2001.
B.6.2.6.   Maja Štula, Programski agenti u nadzoru i vođenju distribuiranih sustava, obranjen na FESB-u, 1.listopada 2001.
B.6.2.7.   Natalija Matošić: Radio lokacijski sustavi temeljeni na GSM-u, obranjen na FESB-u, 4.lipnja 2002.
B.6.2.8.   Ivica Mitrović: Višeagentska simulacija kompleksnih sustava, obranjen na FESB-u, 1.listopada 2003.
B.6.2.9.   Ante Vodanović, Agentski posrednici prema bazama podataka, obranjen na FESB-u, prosinac 2009.

B.6.3.  Doktorski radovi (mentor D.Stipaničev)

6.3.1.  Mirjana Bonković, Inteligentno vođenje robota u prostoru vizualnom povratnom vezom, disertacija obranjena 2000.
6.3.2.  Maja Štula, , Neizrazite spoznajne mape temeljene na agentskoj tehnologiji, disertacija obranjena 2005.
6.3.3. Damir Krstinić, Brza segmentacija slike metodom procjene gustoće, disertacija obranjena u svibnju 2008. (koomentor uz prof.dr.sc.Ivice Slapničara)
6.3.4. Ivica Mitrović, Modeliranje društveno uvjerljivih inteligentnih programskih agenata, obranjen u studenom 2010.
6.3.5. Ljiljana Šerić, Inteligencija okoliša temeljena na agentskoj mreži opservera, obranjen u srpnju 2010.
6.3.6. Toni Jakovčević, Detekcija požara raslinja dobivena analizom slike u vidljivom dijelu spektra, obranjen u siječnju 2011.
6.3.7.  Ivan Ćurak, Višeagentski sustavi za optimizaciju procesa izrade vremenskog rasporeda, obranjen u travnju 2012.


  N A T R A G

Copyright©2002. LaRIS - FESB - Sveučilište u Splitu, R.Boškovića bb, 21000 SPLIT