NADZOR I VOĐENJE DISLOCIRANIH SUSTAVA TEMELJENO NA TEHNOLOGIJI UGRADBENIH MINI WEB POSLUŽITELJA
GROUPWARE | LaRIS | OPIS PROJEKTA | REZULTATI PROJEKTA | LABORATORIJSKI MODEL STAKLENIKA ON-LINE |
  
LABORATORIJSKI MODEL STAKLENIKA ON-LINE

ARHIVA PROCESNIH PARAMETARA (grafički prikaz i parsiranje xml datoteka)

ARHIVA VIDEO SNIMAKA
WEB KAMERE


EMBEDED WEB SERVERI

MCML - Monitoring and
Control Markup Language


FESB-ovi EMBEDED WEB CONTROLERI
FESB - EWC M&C
FESB - EWC M

Ciljevi projekta

Razviti i realizirati sustav za nadzor i vođenje dislociranog uređaja, pogona ili procesa temeljen na tehnologiji ugradbenih mini Web poslužitelja. Pri tome je na hardverskoj razini potrebno projektirati odgovarajuće međusklopove za povezivanje mjernih osjetila i izvršnih članova i to prije svega po 1-wire protokolu, te razviti cjelokupnu programsku podršku na poslužiteljevoj i korisničkoj strani. Programska podrška će se temlejiti na novoj, ovim projektom predloženoj, verijanti tkz "murkup" jezika temeljenoj na XML specifikaciji (MCML - Monitoring and Control Murkup Language)

Kratki opis

Pojava Interneta kao široko dostupne i jeftine mreže otvara nove mogućnosti u rješavanju zadatka daljinskog nadzora i vođenja prostorno dislociranih sustava. Tehnologijska inovacija u tom dijelu je pojava jeftinih ugradbenih mini Web poslužitelja potpuno prilagođenih priključivanju na Internet stalnom ili komutiranom vezom. Predloženi projekt ima 4 razine:
 
1. Komparativna analiza tržišne ponude mini Web poslužitelja (već napravljeno).
2. Razvoj sustava za daljinski nadzor i vođenje na odabranoj platformi mini Web poslužitelja. Na hardverskom dijelu razraditi će se svi potrebni međusklopovi za priključak mjernih osjetila i izvršnih članova. Na softverskom dijelu naglasci su na poslužiteljevoj programskoj podršci temeljenoj na Javi i novo predloženom jeziku "murkup" tipa MCML-Monitoring and Control Murkup Language koji će se razraditi na XML specifikciji. Na korisnikovoj strani koristiti će se dinamički HTML i tehnologija softverskih agenata temeljena na nekom od ACM jezika
3. Tijekom razvoja sustav će se testirati na skaliranom modelu staklenika koji će se za tu svrhu postaviti u laboratorijima FESB-a.
4. Eksperimentalna verifikacija bila bi na staklenicima Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. i to, nadzor i vođenje stakleniku za ukorjenjivanje sadnica u supstratu i nadzor staklenika za čuvanje registriranog sadnog materijala, a kao alternativa jednom od ovih staklenika postavlja se novi eksperimentalni staklenik s pet nezavisnih klimatskih komora.
Svaki bi se staklenik opremio mini Web poslužiteljem, senzorima i izvršnim članovima, te Web kamerom.

Razvijati će se dvije varijante mini Web regulatora koje smo nazvali FESB - EWC (Embeded Web Controller). Varijanta FESB - EWC 01 biti će kompleksna s digitalnim ulazima i izlazima, te s analognim ulazima i izlazima, a i otvorena da daljnja proširivanja dok će jednostavnija varijanta FESB - EWC 02 imati samo mogućnost priključivanja 1-wire perifernih uređaja.

Dosadašnje spoznaje

Tehnologija ugradbenih mini Web poslužitelja se rapidno razvija na brojnim istraživačkim institutima i tvrtkama diljem svijeta. Paralelno s razvojem sklopova razvijaju se različite primjene u laboratorijskim i industrijskim uvjetima. Primjenu ove tehnologije na daljinski nadzor i vođenje procesnih parametara staklenika (temperatura i vlaga) sigurno je jedno od perspektivnih područja. Slično je i sa razvojem različitih "murkup" jezika na XML specifikaciji. Oni se rapidno razvijaju (WML, MathML, CML, XFRML ), pa je prijedlog "murkup" jezika za zadatke nadzora i vođenja dislociranih sustava sigurno pravo rješenje.

Potencijalni korisnici

Razvijeni sustav biti će opće namjene primjenjiv za daljinski nadzor i vođenje bilo kojeg dislociranog uređaja, pogona ili procesa. Primjeri su uzgajališta i skladišta hrane, ribogojilišta i mrijestilišta, energetska postrojenja, inteligentne kuće, nadzor naprezanja starih građevina, brojenje prometa i prikaz zagušenosti pojednih raskršća itd. U okviru predloženog projekta realizirali bi se sustav za daljinskih nadzor staklenika koji bi se mogao ponuditi tržištu.

Faze projekta 

- Projektiranje, izrada i programiranje dva tipa prototipa za daljinski nadzor i upravljanje (Embeded Web Controllers) temeljenih na tehnologiji embedded Web poslužitelja:
FESB - EWC M
- jednostavnija verzija predviđena samo za daljinski nadzor na koju se mogu priključivati samo 1-wire osjetila
FESB - EWC M&C
- složenija verzija koja osim mjerenja ima mogućnost i povratnog on-off i analognog djelovanja na proces preko odgovarajućeg interfaca 
- testiranje prototipova na za tu namjenu posebno izrađenom laboratorijskom modelu staklenika. 
- testiranje prototipova u stavrnim pogonskim uvjetima na eksperimentalnim staklenicima Instituta za jadranske kulture. 

Kod obe testiranja mjernim podacima sa senzora dodati će se i video slika stanja u stakleniku sa embeded web kamera

Istraživači (FESB)


Prof.dr.sc. Darko Stipaničev
(glavni istraživač)

Doc.dr.sc. Jadranka Marasović
 

Doc.dr.sc. Mirjana Bonković
 

Mr.sc. Maja Štula
 

Mr.sc. Maja Čić
 

Dipl.ing. Ljiljana Bodrožić
 

Ing. Kaja Radić
 

Mr.sc. Zvonimir Torba
 
 

Konzultanti

Dr.sc. Slavko Perica, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
Jakša Rošin, dipl.ing., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
Damir Mrkonjić, dipl.ing., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
. . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESA: LaRIS, Katedra za modeliranje i inteligentne računalne sustave, FESB, Sveučilište u Splitu, R.Boškovića bb, 21000 SPLIT, HR
TELEFONI: +385 (021) 305 813 (Stipaničev), 305 820 (Marasović), 305 821 (Bonković), 305 821 (Štula), 305 828 (Čić)
FAX: +385 (021) 463 877
E-mail kontakt: dstip@fesb.hr
Copyright©2002. LaRIS - FESB - Sveučilište u Splitu, R.Boškovića bb, 21000 SPLIT