Uvod u programiranje

Maja Čić


Definiranje klase

Crvena linija u sljedećem listingu započinje blok koji definira klasu:

/**
 * HelloWorldApp klasa implementira aplikaciju koja
 * ispisuje "Hello World!" na standardni izlaz.
 */

public class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    // Ispiši "Hello World!"
    System.out.println("Hello World!");
  }
}

Class - osnovni tvorbeni blok objektno orijentiranog jezika kao što je Java, je uzorak koji opisuje podatke i ponašanje povezano s instancama (instances) te klase. Kad stvorite instancu klase, stvorili ste objekt koji izgleda i ponaša se kao i druge instance te iste klase.

Podaci vezani uz klasu ili objekt su spremljeni u varijablama, a ponašanje vezano uz klase ili objekte se opisuje pomoću metoda. Metode su slične funkcijama ili procedurama u proceduralnim jezicima kao što je C.

Uobičajeni primjer iz svijeta programiranja je klasa koja predstavlja pravokutnik. Klasa sadrži varijable s položajem, širinom i visinom pravokutnika. Klasa također može sadržavati i metodu koja izračunava površinu pravokutnika. Jedna instanca klase pravokutnika može sadržavati podatke o određenom pravokutniku, kao npr. površina ureda, veličina ploče. Najjednostavniji oblik definicije klase u Javi je:

	class ime_klase {
		...
	}

Ključna riječ class započinje definiciju klase za klasu koja se zove ime_klase. Varijable i metode jedne klase su obuhvaćene vitičastim zagradama koje označavaju početak i kraj bloka dafinicije klase. Aplikacija "HelloWorld" nema varijabli i ima samo metodu main.


[ prethodna stranica | Početak | sljedeća stranica ]