Uvod u programiranje

Maja Čić


Detalji HelloWorldApp programa


/**
 * HelloWorldApp klasa implementira aplikaciju koja
 * ispisuje "Hello World!" na standardni izlaz.
 */

public class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    // Ispiši "Hello World!"
    System.out.println("Hello World!");
  }
}

Komentari u Java kodu

"Hello World!" aplikacija ima dva bloka komentara. Prvi blok na početku programa koristi /** i  */ oznake. Kasnije, linija koda objašnjena je korištenjem komentara sa // oznakom. Osim toga Java podržava i treću vrstu komentara, s oznakama kao u C-u /*  i  */.

Definiranje klase

U Javi, sve metode i varijable postoje unutar klasa ili objekata (instance klase). Java ne podržava globalne metode i varijable. Stoga kostur svakog Java programa čine definicije klasa.

Main metoda

Početna točka svake Java aplikacije je njena main metoda. Pri pokretanju aplikacije s Java interpreterom definira se ime klase koju se želi izvršiti. Interpreter poziva main metodu iz te klase. Main metoda upravlja tokom programa, pridjeljuje potrebne resurse i pokreće druge metode potrebne za ispravno izvršavanje programa.


[ prethodna stranica | Početak | sljedeća stranica ]