| POČETNA STRANICA | SURADNICI | PROJEKTI | NASTAVA |
    English 


 

Katedra za modeliranje i inteligentne računalne sustave
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
SVEUČILIŠTE U SPLITU

Reference vezane uz primjenu informacijsko - komunikacijske tehnologije (ICT) kod požara raslinja


Projekti, studije i ekspertize izrađene na FESB-u koji se direktno odnose na požare raslinja:


1.Tehnologijski projekt TP-01/0023-02 NADZOR I VOĐENJE PROSTORNO UDALJENIM  SUSTAVIMA UGRADBENIM MREŽNIM POSLUŽITELJIMA, Ugovor s MZT RH (2001-2003) (voditelj D.Stipaničev)

2.Tehnologijski projekt TP 03/0023-09 SUSTAV ZA RANU DETEKCIJU POŽARA KORIŠTENJEM KAMERA U VIDLJIVOM DIJELU SPEKTRA Ugovor s MZOŠ RH (2004 – 2006), (voditelj D.Stipaničev)

3.Studija ”Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije” za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2003 – 2004. (studija predana 1.07.2004. 240 stranica), (voditelj D.Stipaničev)

4.Projekt ”Projekt integralnog informacijskog sustava zaštite od šumskih požara na području Splitsko – dalmatinske županije”, za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2005 – 2006. (projekt predana 1.09.2006. 231 stranica), (voditelj D.Stipaničev)

5.Znanstveni projekt 023-0232005-2003 – AgISEco - Agentski orijentirani inteligentni sustav nadzora i zaštite okoliša, Ugovor s MZT RH (2006 - ), (voditelj D.Stipaničev)

6.Ekspertiza „Analiza širenja požara od mjesta izbijanja do mjesta nesreće i na samom mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj D.Stipaničev)

7.Ekspertiza „Aerodinamički aspekti događanja na mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj B.Klarin)

8.Ekspertiza „Termodinamička ocjena mogućnosti brzog toplinskog udara na mjestu nesreće“, ekspertiza u okviru multidisciplinarnog povjerenstva za analizu vatrogasne nesreće na Kornatima koja se dogodila u kolovozu 2007., 15.veljače 2008. (voditelj N.Ninić)

9.Projekt „Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije II dio - Radni prototip sustava za modeliranje širenja požara raslinja (MOP) za područje Splitsko-dalmatinske županije“ za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2007- 2008 (izvještaj predana 1.07.2008. 50 stranica) (voditelj D.Stipaničev)

10.Uspostava Eksperimentalnog centra za istraživanje požara otvorenog prostora na Zvjezdanom selu Mosor, Splitsko - dalmatinska županija, 2008. (voditelj D.Stipaničev)

11.Projekt  „Integralni model protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije III dio – Razrada mikrolokacijskog indeksa rizika požara raslinja (MIRIP) za područje Splitsko – dalmatinske županije" za Splitsko – dalmatinsku županiju , 2007.- 2008 (izvještaj predana 20.12.2008. 118 stranica) (voditelj D.Stipaničev)

12. Projekt “Interaktivni Web portala posvećen problematici protupožarne zaštite Splitsko – dalmatinske županije”, Splitsko - dalmatinska županija 20.12.2008. http://vatra.fesb.hr (voditelj D.Stipaničev)


Postupci, sustavi i programski paketi nastali kao rezultat dosadašnjeg rada na izučavanju požara otvorenih prostora:

1.Postupak za odabir lokacija protupožarnog nadzornohg sustava temljen na GIS-u i višekriterijskom analitičkom hierarhijskom postupku (AHP) donošenja odluka, 2006.

2.IPNAS (eng. iForestFire) - Inteligentni Web orjentirani protupožarni nadzorni sustav, 2006. (http://ipnas.fesb.hr )

3.iMeteo - Napredna Web orjentirana ultrazvučna meteorološka stanica, 2006. (http://imeteo.fesb.hr , on-line sustav http://tini3.fesb.hr )

4.iMonitor - Napredni Web orjentirani sustav za nadzor radnih i procesnih parametara (na primjer praćenje insolacije i grmljavinskih izboja), 2006.

5.MOPP - Modeliranje propagacije požara - Web orjentiran programski paket za modeliranje širenja požara temeljen na semi-empirijskom Rothermelovom modelu i celularnim automatima, 2008. pregled aktivnosti 2008  Interaktivni Web portal

6.MIRIP - Mikrolokacijski indeks rizika opasnosti od požara - Web orjentiran programski paket za proračun mikrolokacijskog indeksa rizika opasnosti od požara temeljen na topološkim, meteorološkim, vegetacijskim i sociološkim faktorima rizika izbijanja požara, 2008. sažetak  Interaktivni Web portal


Radovi u znanstvenim knjigama, časopisima i zbornicima radova:

Objavljeni radovi:

1.B. Hrastnik; D. Stipaničev, R. Vujčić,. Forest Fire Protection by 24h Monitoring, Wood Collection Intended for District Heating Plants and Easy Access Routes Assigned to Firemen and Tourism, 2nd World Conference on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection ETA-Florence, Italy and WIP-Munich, Germany , 2004.. V3.36.

2.B.Hrastnik, D.Stipaničev, R.Vujčić, Regionalni model financijski samostojne i samoodržive preventivne zaštite od šumskih požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji, EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika, 12 (3) 2004,  str. 38-42

3.Lj.Bodrožić, J.Marasović, D.Stipaničev, Fire Modelling in Forest Fire management, Proc.of Int. Conf. CEEPUS Spring School – Engineering for the Future, Kielce, Poland 6-16.06.2005. pp. 7 – 15

4.Lj.Bodrožić, D.Stipaničev, M.Šerić, Forest Fires Spread Modeling Using Cellular Automata Approach, Proc.of Int. Conf. CEEPUS Summer School – Modern trends in control, Košice, Slovak Republic, 1-15.7.2006. pp. 23-33

5.Lj.Bodrožić, D.Stipaničev, M.Štula, Agent Based Data Collecting in Forest Fire Monitoring System, Proc. of IEEE Conference SoftCOM'99 (Internacional Conference on Software in Telecommunications and Computer Networks), Split, Dubrovnik, Venice (Italy), Sept 29 – Oct. 1 2006, CD proceeding, 6 pages

6.D.Stipaničev,T.Vuko,D.Krstinić,M.Štula,Lj.Bodrožić,Forest Fire Protection by Advanced Video Detection System - Croatian Experiences , Third TIEMS Workshop – Improvement of Disaster Management System, Trogir, Sept. 26 – 27, 2006., CD proceeding, 10 pages

7.D.Stipaničev, Lj.Bodrožić, M.Štula, Environmental Intelligence based on Advanced Sesor Networks, 14th Int.Conference on Systems, Signals and Image Processing, Maribor June 2007.

8.D.Stipaničev, Lj.Bodrožić, M.Šerić, Multi Agent Architecture for Environmental Data Collection and Validation, CEEPUS CII-CZ-0031-0607 Summer School 2007, Maribor June 2007. (on-line zbornik na adresi http://css07.feri-au.uni-mb.si/ )

9.D.Stipaničev, T.Vuko, Lj.Bodrožić, Location Determination of Automatic Forest Fire Monitoring Stations based on AHP and GIS data, TIEMS (The International Emergency Management Society) 2007 Int.Conference, Trogir, June 2007.

10.M.Štula, D.Stipaničev, T.Vuko, Agent Based Fuzzy Cognitive Maps in Fire Fighting Decision Support, TIEMS (The International Emergency Management Society) 2007 Int.Conference, Trogir, June 2007.

11.D.Stipaničev, B.Hrastnik, R.Vujčić, Holistic Approach to Forest Fire Protection in Split and Dalmatia County of Croatia, Wildfire 2007 Int.Conference, Sevilla, Spain, May 2007. CD

12.D. Stipaničev, Lj.Bodrožić,M.Štula, Data Fusion in Observer networks, Proc. of Second (IEEE) International Workshop on Information Fusion and Dissemination in Wireless Sensor Networks. Pisa, Italia, 08.10.2007, CD

13.D.Krstinić, Histogram Based Smoke Segmentation: Effect on Color Space Transformation, Proc. of 31. Int. Conference MIPRO 2008, Opatija, May 2008, CD

14.D. Stipaničev, Z. Španjol, M. Vučetić, V. Vučetić, R. Rosavec, Lj. Bodrozić “The Kornati Fire Accident Facts and Fig.s – Configuration, Vegetation and Meteorology”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 387 - 387

15.B. Klarin, N. Ninić, D. Stipaničev, S. Nizetic., D. Krstinić “The Kornati fire accident – aerodynamic and thermodynamic aspects of the accident”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 377 - 387

16.D. X. Viegas, D. Stipaničev, L. Ribeiro, L. Pita, C. Rossa “The Kornati Fire Accident – Eruptive Fire in Relatively Low Fuel Load Herbaceous Fuel Condition”, Int.Conference Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires - ForestFires 2008 (ed. J.de la Heras, C.A.Brebbia, D.Viegas, V.Leone) Sept. 2008, Toledo, Spain, WIT Press, pp. 365 - 377

17.Lj.Šerić, D.Stipaničev, M.Štula, Agent Based Sensor and Data Fusion in Forest Fire Observer, to be published in book “Sensor and Data Fusion”, (ed. N. Milisavljević), I-Tech, Feb. 2009, pp. 365 - 379

18.D.Stipaničev, M.Štula, D.Krstinić, Lj.Šerić, Agent based Intelligent Forest Fire Monitoring System, accepted for publishing in Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009.

19.T.Jakovčević, D.Stipaničev, D.Krstinić, False Alarm Reduction in Forest fire Video Monitoring System, accepted for publishing in Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009.

20.M.Bugarić, T.Jakovcevic, D.Stipaničev, Automatic Adjustment of Detection parameters in Forest Fire Video Monitoring System, accepted for publishing in Proc. of 32. Int. Conference MIPRO 2009, Opatija, May 2009.

21.D.Stipaničev, M.Bugarić, Lj.Bodrožić, Integration of Forest Fire Video Monitoring System and Geographic Information System, submited to 51st Int.Symp ELMAR 2009, Zadar, Sept 2009.

22.D.Krstinić, T.Jakovčević, D.Stipaničev, Histogram-Based Smoke Segmentation in Forest Fire Detection System, submited to journal “Information Technology and Control”, Vol.38, No.3 2009. pp.237-243

23. D.Stipaničev, D.X.Viegas, The Accident of Kornati (Croatia), to be published in book “Fire Related Accidents in Europe” (ed. D.X.Viegas), JRC Press, 2009. (19 pages)


Radovi koji su prihvaćeni za tisak te su sada u fazi objavljivanja:

24.Lj.Šerić, D.Stipaničev, M.Štula, Observer networ and forest fire detection, accepted for publishing in Information Fusion in Future Generation Communication Environments (An Int. Journal on Multi-Sensor, Multi-Source Information Fusion), Elsevier Press, to be published in 2010.

Radovi poslani za objavljivanje (u svima je kao “case study” sustav za rano otkrivanje požara):

25.D.Krstinić, A.Kuzmanić Skelin, Ivan Slapničar, Fast Two-Step Histogram based Image Segmentation, submited to EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2009.


Doktorati i doktorandi:

Obranjeni doktorati

1.Maja Štula, Neizrazite spoznajne mape temeljene na agentskoj tehnologiji, 2005. (mentor D.Stipaničev) - neizrazite spoznajne mape temeljene na agentskoj tehnologiji primjenjene su u kasnijim radovima u kvalitativnom modeliranju situacije vezane uz širenje i gašenje požara

2.Damir Krstinić, Brza segmentacija slike metodom procjene gustoće, 2008. (mentor Ivan Slapničar, koomentor Darko Stipaničev) - glavni doprinos - algoritam brze segmentacije AMBIS koji je primjenjen u sustavu za rano otkrivanje požara

Doktorati u pripremi

1.Ljiljana Bodrožić,  Inteligencija okoliša temeljena na mreži agentskih opservera, izrada u tijeku  - kao primjer razrađuje se primjena teorija mreže observera u sustavu za rano otkrivanje požara, (mentor Darko Stipaničev) očekivana obrana ljeto 2010.

2.Toni Jakovčević, Detekcija dima požara raslinja analizom slike dobivene u vidljivom dijelu spektra, teme doktorata je u području naprednih algoritama za prepoznavanje dima izazvanog požarima raslinja  (mentor Darko Stipaničev) očekivana obrana zima 2010.

3.Marin Bugarić, priprema teme doktorata iz područja pojačane stvarnosti (Augmented Reality) te korištenja klasterskih i grid tehnologija u simuliranju složenih prostorno - vremenskih pojava kao što su požari raslinja (mentor Darko Stipaničev) službena prijava teme ljeto 2010.

4.Josip Maras, novi znanstveni novak koji će raditi doktorat u suradnji sa MÄLARDALEN UNIVERSITY Švedska na temu “Reusable componet based embeded systems software engineering”  i njegove primjene u složenom informacijskom sustavu za podršku pred-požarnim, požarnim i post-požarnim aktivnostima (mentor Maja Štula) službena prijava teme ljeto 2011.Copyright©2002. LaRIS - FESB - Sveučilište u Splitu, R.Boškovića bb, 21000 SPLIT