1.5.  Provjera znanja

Na kraju svakog poglavlja slijedi dio za vježbu koji se sastoji od niza pitanja za provjeru znanja, riješenih zadataka i zadataka za vježbu.

Pitanja

1. Kada i gdje je računalo prvi put upotrijebljeno u petlji automatskog vođenja ?

2. Koja je razlika u pristupu nazvanom DDC (Direct Digital Control) u odnosu na dotadašnje primjene računala u vođenju ?

3. Što je to NEST ?

4. Što je objekt vođenja, a što (tko) subjekt vođenja ?

5. Kako subjekt vođenja dobiva informacije o stanju objekta vođenja ?

6. Kada se javlja potreba za vođenjem ?

7. Na koji način subjekt vođenja djeluje na objekt vođenja ?

8. Što je to informacija o situaciji ?

9. Što je nužno da bi se realiziralo vođenje ?

10. Razlika između zadatka stabilizacije i zadatka slijednog vođenja ?

11. Definiraj zadatak vođenja !

12. Koje su faze vođenja ?

13. Što se radi u pripremnim fazama vođenja ?

14. Zašto je važno poznavati model ponašanja objekta vođenja ?

15. Kako se provodi korekcija (kojim redoslijedom) ?