4.8.  Provjera znanja

Na kraju svakog poglavlja slijedi dio za vježbu koji se sastoji od niza pitanja za provjeru znanja, riješenih zadataka i zadataka za vježbu.

Pitanja

1. Objasni razliku između asimptotske i BIBO stabilnosti sustava. Koji je uvjet stabilnosti stroži?

2. Kako brzo provjeriti stabilnost sustava iz poznate impulsne prijenosne funkcije?

3. Što predstavlja slobodni odziva sustava?

4. Kako se preslikavanjem iz s ravnine u z ravninu mogu procijeniti karakteristike prijelaznog dijela odziva diskretnog sustava?

5. Što je to linija maksimalnog prebačaja, a što je linija konstantne frekvencije prigušenih oscilacija?

6. Definiraj utjecaj položaja polova impulsne prijenosne funkcije na karakteristike odziva (maksimalni prebačaj i trenutak u kojem on nastupa).

7. Zašto je značajan podatak o točnosti sustava?

8. Kako se u analizi dinamičke točnosti koriste integrali pogreške?

9. Opisati informacije o točnosti sustava dobivene analizom pogrešaka ustaljenog stanja.

10. Zašto je značajna analiza sustava u frekvencijskoj domeni?

11. Što prikazuje Nyquistov dijagram, što Nicholsov, a što Bodeovi dijagrami?

12. Kako se crta Nyquistov frekvencijski dijagram diskretnih sustava? Kako se procjenjuje stabilnost sustava pomoću njega?

13. Koje su temeljne karakteristike frekvencijskih dijagrama diskretnih sustava?

14. Kako pomaže bilinearna transformacija za crtanje Bodeovih frekvencijskih dijagrama diskretnih sustava? Kako se procjenjuje stabilnost sustava iz njih?

15. Što je to amplitudna pričuva, a što fazna pričuva?

16. Što prikazuje geometrijsko mjesto korijena diskretnih sustava?

17. Prikaži primjerom postupak crtanja geometrijskog mjesta korijena diskretnih sustava na temelju pravila.

18. Što se mjeri analizom osjetljivosti i kako se ona provodi kod diskretnih sustava?

19. Kako analizirati stabilnost diskretnih sustava opisanih varijablama stanja?

20. Gdje se primjenjuje i kako se definira Lyapunov teorem stabilnosti?

21. Što mjeri test upravljivosti i dohvatljivosti sustava, a što test osmotrivosti?