A-4 JAVA applet za projektiranje FIR filtra postupkom promjenjivog vremenskog otvora

Cilj: Eksperimentirati s FIR filtrima fiksnog vremenskog otvora.

Načn korištenja:

Applet implementira Ramirezov algoritam izmjena ili kako se još često zove
Parks-McClellan algoritam jednake valovitosti. Algoritam dozvoljava projektiranje filtra s proizvoljnim brojem propusnih područja, ali se ovim appletom mogu projektirati samo filtri nisko propusni (LP), visoko propusni (HP), pojasno propusni (BP) ili pojasne brane (BS)

Filtar se projektira klikom na dugme Design. Automatski se prikaže red filtra koji zadovoljava postavljene specifikacije. Klik na Frequency response prikazuje amplitudnu frekvencijsku karakteristiku filtra. Amplituda je u dB u skokovima od -10 dB, tako da je na crtežu prikazano područje od 0 dB do -100 dB. Klik na Coefficients izlistava koeficijente. Koeficijenti su normalizirani da maksimalno pojačanje filtra bude 1. Ukoliko želite koeficijente možete copy - paste naredbama prebaciti u tekstualni editor i spremiti na disk s obzirom da Java ne smije pisati po lokalnom disku.

Your Web browser does not support Java applets. To view the applet, you need to upgrade to a Java-enabled version.

Napomena: Applet na stranici je Java 1.02 applet i trebao bi dobro raditi na svim pretraživačima poslije IE 3.0 i NN 2.0. JPrenjeli smo ga (uz dopuštenje) sa stranica http://www.dsptutor.freeuk.com i smije se koristiti samo za obrazovne - nekomercijalne svrhe..: Natrag na stranicu s objašnjenjem FIR filtra