A-4 JAVA applet za projektiranje FIR filtra postupkom fiksnog vremenskog otvora

Cilj: Eksperimentirati s FIR filtrima fiksnog vremenskog otvora.

Načn korištenja:

Izabrati odgovarajuće vrijednosti i to:

Filtar se projektira klikom na dugme Design , klik na Frequency response prikazuje amplitudnu frekvencijsku karakteristiku filtra, a klik na Coefficients izlistava koeficijente. Koeficijenti su normalizirani da maksimalno pojačanje filtra bude 1. Ukoliko želite koeficijente možete copy - paste naredbama prebaciti u tekstualni editor i spremiti na disk s obzirom da Java ne smije pisati po lokalnom disku.

You need a Java-compatible browser to use this applet.

Napomena: Applet na stranici je Java 1.02 applet i trebao bi dobro raditi na svim pretraživačima poslije IE 3.0 i NN 2.0. JPrenjeli smo ga (uz dopuštenje) sa stranica http://www.dsptutor.freeuk.com i smije se koristiti samo za obrazovne - nekomercijalne svrhe..: Natrag na stranicu s objašnjenjem FIR filtra