3.5.3.  Rješavanje jednadžbi stanja diskretnog sustava u z području

Cilj: Naučiti kako riješiti jednadžbe varijabli stanja u z području.

Drugi način rješavanja jednadžbi varijabli stanja je prijelaz u z područje:

          (3.5.18)

iz čega dalje slijedi:

          (3.5.19)

pa je

              (3.5.20)

Usporedimo li jednadžbu (3.5.17) i (3.5.20) dobijemo:

                     (3.5.21)

Matricu P nazivamo prijelazna matrica diskretnog sustava. Lako je pokazati da ona ima sljedeća svojstva:

                          (3.5.22)

Jednadžbu (3.5.17) sada možemo pisati

                    (3.5.23)

što je rješenje jednadžbe varijabli stanja ekvivalentno rješenju (3.5.17).

Često susretani zadatak je prijelaz iz opisa diskretnog sustava impulsnom prijenosnom funkcijom u opis diskretnim varijablama stanja i obrnuto, pa se u sljedećim poglavljima njime i bavimo.