3.5.5. Određivanje matrica varijabli stanja iz impulsne prijenosne funkcije – jednoveličinski sustav

Cilj: Naučiti kako iz impulsne prijenosne funkcije odrediti jednadžbe varijabli stanja. Važno je napomenuti da postupak nije jednoznačan.

Zanima nas inverzni zadatak. Zadana je impulsna prijenosna funkcija

       (3.5.31)

Trebamo je prebaciti u jednadžbe varijabli stanja. To je moguće učiniti na nekoliko načina. Jedan od njih je da jednadžbe varijabli stanja definiramo na sljedeći način

       (3.5.32)

Napišemo li jednadžbu (3.5.32) u  obliku matričnih jednadžbi dobijemo

                  (3.5.33)

Nema garancije za upravljivost i osmotrivost ovako dobivenog sustava (za svojstvo upravljivosti i osmotrivosti pogledajte poglavlje 4).

Ako znamo da je sustav upravljiv možemo primijeniti sljedeću transformacijsku jednadžbu:

         (3.5.34)

Ako je sustav osmotriv  transformacijske jednadžbe su:

              (3.5.35)

Primjer:

Prebacimo impulsnu prijenosnu funkciju koju smo dobili u prethodnom poglavlju natrag u jednadžbe varijabli stanja:

Vrijedi a0=0.5, a1=-1, b0=0.5 i b1=1, pa je:

  

što su upravo one vrijednosti iz kojih smo izveli impulsnu prijenosnu funkciju.

Upravljiva realizacija daje

a osmotriva

Naravno da sve tri realizacije daju isti odziv kao što prikazuje slika 3.5.6

Slika 3.5.6. Odzivi sustava opisanog varijablama stanja izvedenog iz matrične impulsne prijenosne funkcije za T=0.05 (varijable_stanja_simulacija.vsm)

 

 

Kod viševeličinskih sustava postupak je dosta složeniji. U sljedećem poglavlju zbog toga obrađujemo samo situaciju kada sustav nema višestrukih polova.