4.2.  Analiza slobodnog odziva

Cilj: U sljedećih nekoliko poglavlja pokazati što se može naučiti iz slobodnog odziva sustava.

Već smo spominjali slobodni odziv i definirali ga kao odziv sustava pod utjecajem vlastitih polova i početnih uvjeta, bez prisustva vanjske pobude. Slobodni odziv može puno kazati o svojstvima sustava, pa se o njemu  u kontinuiranoj regulaciji dosta govorilo. Umjesto ponavljanja cijele priče analizirati ćemo kako se s ravnina preslikava u z ravninu, te sve zaključke dobivene u kontinuiranoj regulaciji prenijeti i na diskretne sustave.

U sljedećem poglavlju analiziramo kako se s ravnina preslikava u z ravninu.