5.5.1.3. Određivanje matrice povratne veze varijabli stanja za 'dyadic' vođenje - viševeličinski sustav

Cilj: Naučiti kako se računa matrica koeficijenata povratne veze varijabli stanja za slučaj više upravljačkih ulaza.

Vođenje povratnom vezom varijabli stanjadyadictipa formira se tako da se signal varijabli stanja množi s produktom dvije matrice

          (5.5.15)

- matrice N kao i u slučaju sustava s jednim ulazom jednoredna matrica reda 1 x n, i

- vektora M reda q x 1.  

Produkt M N je matrica reda q x n. Vektor M se zadaje, a jednoredna matrica N  se računa istim postupkom kao i kod sustava s jednim ulazom.

Primjer

Pogledajmo primjer sustava čije su diskretne jednadžbe varijabli stanja

Željeni položaj polova u z području je

p1=-0.1, p2=-0.15, p3=0.1

Ostaje sada na neki način odrediti vektor M. Jedno od mogućih rješenja je staviti

To znači da su upravljačke sekvence linearno zavisne. Upravljačka veličina u1 je uvijek 3 puta veća od  u2.

Rješavanje matrične jednadžbe (5.5.15) je

odnosno

Slika 5.5.14 prikazuje trajektorije varijabli stanja za početne uvjete x1(0)= x2(0)= x3(0)=1.

Slika 5.5.14. Trajektorije varijabli stanja za početne uvjete x1(0)= x2(0)= x3(0)=1

 

U sljedećem poglavlju obrađujemo problem slijednog vođenja. Opisujemo modifikacije sustava vođenja temeljenog na povratnoj vezi varijabli stanja kod kojega je osigurano praćenje referentne veličine i eliminirana pogreška ustaljenog stanja.