3.5.9.  Zadaci

1. Impulsna prijenosna funkcija i zapis u diskretnom prostoru stanja

Zadana je impulsna prijenosna funkcija G(z). Dopuštenom matematičkom pretvorbom prikazati odnos diskretnog izlaznog signala i diskretnog ulaznog signala pomoću prostora stanja.

Prostor stanja koji opisuje odnos diskretnih veličina prikazan je nizom jednadžbi diferencija i vrijedi općenito za sustave s jednim izlazom i jednim ulazom:

gdje su za sustave s jednim izlazom i jednim ulazom:

Ako je impulsna prijenosna funkcija iz koje treba dobiti matematički opis u prostoru stanja zadana pomoću polinoma višeg reda u brojniku i nazivniku, za rješavanje zadatka pomoći će pretvorba i relacije dobivene u Zadatku 3, poglavlje 3.4.8.

Dobili smo:

Uvedimo zapis:

Tada vrijedi i

Nove relacije mogu se zapisati i kao:

Iz ovog oblika jednostavno se prelazi u diskretno vremensko područje ili u jednadžbe diferencija:

Ako sve prikaženo u vektor-matričnom obliku, potvrdit ćemo da je dobiveni zapis prostor stanja.

Općenito!

Brojnik i nazivnik impulsne prijenosne funkcije su istog reda:

Pripadni zapis u prostoru stanja je:

Ako je stupanj brojnika manji od stupnja nazivnika (an = 0), mijenja se samo jednadžba izlaza i vrijedi: