4.7.  Analiza diskretnih sustava opisanih varijablama stanja

Cilj: Naučiti kako analizirati diskretne sustave opisane jednadžbama varijabli stanja

Do sada smo analizirali diskretne sustave opisane impulsnom prijenosnom funkcijom. A što je sa sustavima opisanim varijablama stanja? Istina uvijek se može preći iz opisa varijablama stanja u opis impulsnom prijenosnom funkcijom (poglavlje 3.5.4), pa primijeniti sve postupke analize do sada iznesene, ali naravno da to nema smisla. Najvažnije analize, na primjer analizu stabilnosti, možemo napraviti i samo na temelju poznavanja matrica varijabli stanja, a opis varijablama stanja uvodi i neke nove pojmove analize, na primjer pojmove osmotrivosti, dohvatljivosti i upravljivosti o kojima će također biti riječi u ovom poglavlju.

Počinjemo s analizom stabilnosti.